Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / Featured / Abort och den feministiska utrikespolitiken

Abort och den feministiska utrikespolitiken

4-loggorI början på december arrangerade RFSU ett halvdags seminarium kallat ”Abort och den feministiska utrikespolitiken”, med syfte att diskutera hur Sverige bäst kan främja aborträttigheter globalt genom sin feministiska utrikespolitik. Seminariet hölls på utrikesdepartementets presscenter tillsammans med riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter), UD, WHO och Karolinska Institutet.

Hans Linde, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, inledde seminariet med att säga att han var orolig för aborträttigheterna globalt efter Donald Trumps seger i det amerikanska valet, och menade att det blir lätt för Trump att hitta allierade i Europa. Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin, menade att aborter hör ihop med mänskliga rättigheter och att man måste fortsätta arbeta med fler länder. Hon nämnde också att det finns motstånd från en del olika grupper.

Gilda Sedgh, forskare på Guttmacher Institutet, talade om aborttalen globalt och att det årligen mellan 2010-2014 gjordes 56 miljoner aborter. Detta är en ökning från tidigare och 1 av 4 graviditeter slutar idag i abort. På frågan från RFSU:s ordförande, Christina Ljungros, om vad hon ville att den svenska regeringen skulle göra uppmanade Sedgh till fortsatt dialog och att arbeta för att göra aborter mer tillgängliga globalt. Ronald Johnson, WHO, talade om att man arbetar med en abortdatabas med målet att ha en transparens över abortlagarna globalt. Från IPPF* talade Giselle Carino. Hon menade att det behövs en förändring i abortlagstiftningen i Latinamerika och att det är viktigt med stöd, eftersom motståndet från olika trosorganisationer ökat. Hon nämnde dock inte vilka organisationer. Merill Wolf (Ipas) påstod att abort är enkelt, okomplicerat och lätt att tillgodose överallt i världen, samt att det är billigt.

Mot slutet av seminariet hölls några korta anföranden av en panel bestående av Pia Engstrand (Sida), Helena Kopp Kallner (Karolinska Institutet) och Jakob Ström (UD:s FN-enhet). De menade att det finns motstånd; lokalt, regionalt och nationellt, samt att det är en konstant kamp mot olika organisationer. Behovet av att normalisera abort är stort och de trodde allihop att de närmaste fyra åren, med Donald Trump som amerikansk president, kommer att innebära förändringar när det gäller abort globalt. Jakob Ström menade att det ändå finns överenskommelser gjorda mellan EU och FN som man kan arbeta utifrån, och att det är viktigt att fortsätta stå tillsammans. Pia Engstrand sa avslutningsvis att Sverige tillsammans med andra länder har en stark agenda som gör att vi kommer att gå framåt.

* International Planned Parenthood Federation driver abortkliniker i olika delar av världen och är samarbetspartners med RFSU. För drygt ett år sedan avslöjades det att organisationen säljer fosterdelar och gör sig stora ekonomiska vinster på detta.

Cecilia K. Björfjell, chefredaktör Liv&Rätt

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar