Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / Skribentarkiv: Anne-Berit Ekström

Skribentarkiv: Anne-Berit Ekström

avatar

Hotet mot värdigheten – del 5

En analys av Oregonmodellens risker och konsekvenser. När allmänheten och lagstiftarna ger en lag om läkarassisterat självmord titeln ”death with dignity” – en värdig död – riskerar nackdelarna och de negativa konsekvenserna av lagen i fråga att hamna i skymundan. Som redan anförts är själva modellen för läkarassisterat självmord i Oregonmodellen ytterst bristfällig, samtidigt som den ger ett falskt intryck av skydd.

Läs vidare »