Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / Featured / Barnmorskan Linda Steen: Därför stämde jag landstinget.

Barnmorskan Linda Steen: Därför stämde jag landstinget.

Barnmorskan Linda Steen har stämt landstinget i Sörmland och inväntar muntlig förhandling i målet i Nyköpings tingsrätt i vår. För Liv & Rätt återger hon bakgrunden i målet. 

Linda Steen, Därför stämde jag landstinget.

Linda Steen är utbildad sjuksköterska, men läste under åren 2014-2015 vidare på barnmorskeprogrammet i Linköping. Hon erhöll sin barnmorskelegitimation den 14 juli 2015.

Linda Steen är utbildad sjuksköterska, men läste under åren 2014-2015 vidare på barnmorskeprogrammet i Linköping. Hon erhöll sin barnmorskelegitimation den 14 juli 2015.

Den 3 februari 2014 erhöll Linda Steen en kontraktsanställning hos Kvinnokliniken vid Nyköpings lasarett undertecknad verksamhetschefen. Kontraktsanställningen, ett så kallat ”barnmorskekontrakt”, innebar att Landstinget skulle betala studielön under barnmorskeutbildningen mot att Steen förpliktade sig att jobba två år vid Kvinnokliniken i Nyköping efter avslutade studier. I januari 2014 kallades Linda Steen till en anställningsintervju där hon berättade att hon önskade jobba på förlossning och BB. Barnmorskan som intervjuade henne bekräftade att kliniken hade störst behov av barnmorskor på förlossningen. De samtalade ingenting om eventuellt arbete på gynekologisk avdelning och insatser innebärande abort var aldrig föremål för diskussion under intervjun.

Linda Steen är av den övertygelsen att människan blir till vid konceptionen och att varje liv är skyddsvärt. Hennes övertygelse har sin grund i hennes kristna tro och hennes samvetsövertygelse. Vid intervjutillfället var Linda Steen omedveten om att de sena aborterna sker på förlossningen och trodde därför att hon skulle kunna undvika att behöva utföra aborter om hon kunde jobba på förlossningen och BB. Under utbildningens gång förstod emellertid Steen att de sena aborterna, som utgör en procent av alla aborter, är förlagda till förlossningen. Eftersom dessa alltid är planerade, trodde hon dock fortfarande att de skulle gå att undvika.

Den 16 mars 2015, skickade Linda Steen ett mail till vårdenhetschefen vid förlossningen i Nyköping, och redogjorde för sin ståndpunkt och att hon inte kan medverka till att avsluta ett mänskligt liv. Den 17 mars fick Linda Steen ett första svar via e-post där chefen uppgav följande: ”Det här blev en prekär fråga. Jag tar med ditt brev till ledningsmötet idag. Som du vet eller har märkt har vi inte någon klausul angående aborter utan vi anser att man som barnmorska ska ha den kunskapen att hjälpa alla kvinnor när det gäller graviditet önskad eller oönskad. Orsakerna till graviditeten bör vi inte sätta oss till doms över utan kvinnans val är det primära.” 

Senare under dagen kom ytterligare ett e-postmeddelande från chefen som uppgav att de diskuterat hennes brev i ledningsgruppen och att ”Det finns inte i vår policy eller i vårt sätt att arbeta som lämnar någon som helst öppning för en samvetsklausul. Vi har varken möjlighet eller intention att arbeta med detta undantag. Det känns väldigt tråkigt att du nästan gått färdigt din barnmorskeutbildning utan att detta kommit till din insikt. Som du skrev blev utfallet i rätten att vi inte har någon klausul som enligt lag kan inskränka ditt arbete till att slippa aborter”. Och vidare uppgav chefen: ”Jag är ledsen men om du inte kan tänka dig att arbeta under dessa förutsättningar kan vi inte anställa dig hos oss.” Det framkom nu också att Landstinget tyckte att hon även måste jobba på gynekologisk avdelning då denna hör ihop med BB.

Via e-post vädjade Linda Steen till ledningen att tänka om, men fick till svar att ”Vi har helt enkelt ingen plats i vår organisation för dig….” Steen ombads att själv ta kontakt med personalutvecklingsenheten inom Landstinget Sörmland så att de kunde komma fram till hur de skulle hantera hennes kontraktsanställning.

I slutet av mars 2015 etablerades kontakt med Personalutvecklingsenheten. Handläggaren  tyckte att situationen var Steens eget fel och ifrågasatte om Linda överhuvudtaget skulle fullfölja utbildningen. Eftersom Linda var orolig över att eventuellt bli återbetalningsskyldig för studielönen hon erhållit från Landstinget, skickade hon ett mail till tillförordnad vårdenhetschef vid Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna för att efterfråga om de behövde en barnmorska som endast ville arbeta på BB. Lindas plan var att hon kanske kunde fullfölja kontraktsanställningen där eftersom det rörde sig om samma landsting. Linda Steen uppgav då också att hon inte ville arbeta med abortingrepp.

Linda fick inledningsvis en positiv respons från chefen på Kvinnokliniken i Eskilstuna, trots att hon inte ville arbeta med aborter, då de hade stort behov av barnmorskor på BB. Handläggaren i Nyköping, fick emellertid reda på detta och uppgav i telefonsamtal med Linda: ”Nej, det stämmer inte! Landstinget Sörmland skall inte nyanställa några barnmorskor som inte kan arbeta i abortvården.” Och efter att hon kontaktat sina kollegor i Eskilstuna, ställde chefen vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna in den intervju som Linda Steen kallats till den 10 april med hänvisning till att Landstinget hade en gemensam policy om att inte anställa barnmorskor som inte kunde utföra aborter.

Den 5 maj 2015 överfördes Linda Steen från kontraktsanställningen till sin tidigare tjänst som sjuksköterska vid vårdcentralen i Malmköping helt utan hennes samtycke och i strid med den kontraktsanställning som hon erhållit. Den 5 maj 2015 kom ett mail från vårdenhetschefen på Kvinnokliniken i Nyköping där hon skrev följande: ”Vi hade med glädje tagit emot dig men eftersom du uttryckte åsikter som vi inte kan stödja så går det inte. Lycka till!” 

Under sommaren 2015 fick Linda Steen tillfälligt arbete som barnmorska i Norge där hon beviljas samvetsfrihet. Linda fick reda på att frågan om samvetsfrihet och hur landstinget skulle hantera det, hade varit uppe till debatt i Sveriges kommuner och landsting (SKL), och att man där bestämt centralt att man inte skall arbeta med samvetsfrihet.

Den 4 september 2015 ansökte Linda Steen om stämning av Landstinget i Sörmland med hjälp av juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers.

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar