Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2014 / Inte till Salu! Behöver sexköpslagen om människohandel skärpas? Eller avskaffas? Seminarium Almedalen 20140702. Summering med paneldeltagarna

Inte till Salu! Behöver sexköpslagen om människohandel skärpas? Eller avskaffas? Seminarium Almedalen 20140702. Summering med paneldeltagarna

Inte till Salu! Seminarium om sexköpslagen. Summering med paneldeltagarna

År 1999 blev Sverige det första landet i världen att förbjuda köp av sexuella tjänster. Sedan dess har 5000 anmälningar om brott rapporterats men inga har lett till fängelsestraff. Människohandelsbrotten ökar men få döms. Behöver sexköpslagen och lagen om människohandel skärpas? Eller avskaffas?

Dagens moderna slavhandel med sex trafficking och slavliknande arbetsvillkor, är världens snabbast växande industri. Liv & Rätt arrangerade ett flertal seminarier under årets Almedalsvecka på temat. Medverkande var bland annat Elise Lindqvist, känd som Ängeln på Malmskillnadsgatan och verksam i St:a Clara kyrka och Ruth Nordström, ordförande för juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers och Margareta Winberg, tidigare riksdagsledamot (S), minister och diplomat och en av initiativtagarna till sexköpslagen. Moderator för seminarierna var Jonatan Svanström, kampanjledare för Inte till Salu-kampanjen.

Seminariet inleddes med ett personligt porträtt av Elise Lindqvist där hon berättade om sitt eget liv som prostituerad och om arbetet för att hjälpa de prostituerade vid Malmskillnadsgatan sedan 18 år. Seminariet fortsatte med en tillbakablick på sexköpslagens och lagen om människohandels införande. Att stifta en lag föregås av mycket arbete. Processen är lång och ibland glömmer man att se på effekterna kring lagen och vad den har fått betyda. Samtidigt som förberedelserna innan en lag tillkommer är noggrann så behöver lagen efterföljas ordentligt.

Se summeringen av detta seminarium här:

Liv & Rätts seminarium tog utgångspunkt i den svenska sexköpslagen, som blivit modell för länder runtom i Europa. Margareta Winberg, som var en av dem som initierade sexköpslagen, började berätta om nödvändigheten av lagstiftningen. Hon slog fast att människohandel och prostitution är två sidor av samma mynt.

Ruth Nordström tog utgångspunkt i de punkter av beröm och kritik som Europarådets senaste rapport från GRETA, Europarådets expertgrupp mot trafficking, tar upp. Enligt rapporten, som utvärderar Sveriges arbete mot trafficking och implementeringen av Europarådets konvention. I rapporten kommer det fram att ca 5000 anmälningar om brott mot sexköpslagen har gjorts sedan lagens införande 1999, men ännu har inte ett enda fängelsestraff utdömts. Det finns mer att göra hos rättsväsendet. Det är fler som behöver bli utbildade kring denna stora fråga. Särskilt behöver Sverige en strukturerad plan för att motverka organiserad brottslighet. Dessutom behövs ett tydligare och starkare samarbete med organisationer i samhället. En av de viktigaste effekterna av sexköpslagen är att den har en normerande effekt, och avskräcker presumtiva köpare. Finns det ingen efterfrågan på grund av att det är förbjudet att köpa sex, kommer inte marknaden att kunna fortsätta.

Andra frågor som diskuterades vid seminariet var: Hur är sambandet mellan prostitution och människohandel?

Monika Lysholm, Förbundsdirektör för IDEA tog upp vikten av ideella sektorns arbete mot trafficking och människohandel. Fler företag blir medvetna om värdet av så kallad CSR, ”Corporate Social Responsibility”. Men vilka tar verkligt ansvar? Arbetslöshet gör människor sårbara och utsatta för människohandel och trafficking. För att kunna ge upprättelse för offren för människohandel måste samhället kunna erbjuda jobb med värdighet. Vilka tar det ansvaret?

Frågan om det finns frivillig och icke- frivillig prostitution togs också upp. Övriga medverkande vid seminariet var Felicia Ferreira, Chefredaktör, Dagen, Ulrika Karlsson, Riksdagsledamot, M. Ebba Busch Thor, Kommunalråd, KD, Caroline Szyber, riksdagsledamot KD, Karin Svensson, Ordförande, Roks och Emma Söderberg Majanen, Vice ordf, LUF. Paneldeltagarna diskuterade statsminister Fredrik Reinfelds förslag till flera åtgärder för att bekämpa människohandel och sexbrott. Till att börja med måste offren för människohandel skyddas bättre och en handlingsplan bör föreligga för att integrera dem in i samhället, då offren för människohandel många gånger genomgått olika svåra trauman. Vidare bör det ha en väg in i arbetslivet. Människor behöver få komma ur slaveriet till någonting annars är det möjligt att aldrig komma ut. Ser man på det juridiska planet bör man se över på straffskalan för människohandel. Ett förslag som blivit sagt är att fängelsestraff bör vara ett minimum för den som köper sex av barn.

Människohandel är en av världens största och snabbast växande industrier, och en väldigt lönsam verksamhet. Seminariets slutsats var att Sverige behöver arbeta mer över gränserna och samarbeta med alla goda krafter.

 

Brok Wubeshet
Redaktionen Liv&Rätt

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar