Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Cancersjuka måste få individuell vård

Cancersjuka måste få individuell vård

I förhållande till de satsningar som gjorts inom sjukvården har dödligheten i cancer i Sverige inte minskat tillräckligt. För att komma längre krävs individuell cancerdiagnostik och individanpassad cancerbehandling, skriver docent Serhiy Souchelnytskyi vid Karolinska Institutet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”En individuell cancerdiagnostik krävs för att matcha cancerpatienter med den rätta behandlingen. Om dosen är för svag kan tumören komma tillbaka och en för stark dos resulterar i att kroppen tar mycket skada på grund av allvarliga biverkningar. Riktigt illa blir det om läkemedlet som använts inte har någon effekt alls. Individuell cancerdiagnostik kan avsevärt förbättra effektiviteten av cancerbehandlingen och lösa problem med växande kostnader för cancervården. Cancerdiagnostiken som används idag i den rutinmässiga kliniska praxisen i Sverige är tämligen ofullständig, med hänsyn till antalet markörer som måste kontrolleras för att förutsäga om ett läkemedel skulle vara användbart för en cancerpatient eller inte. Dagens diagnostiska tester – immunohistokemiska tester, analys av genmutationer och proteinuttryck – är långt ifrån tillräckliga för att utforma en effektiv cancerbehandling.”

Redaktionen

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar