Nättidning utgiven av föreningen Människovärde

Hem / Featured / Demokrati eller demokratur?

Demokrati eller demokratur?

Ellinor Grimmark vid rättegången i Arbetsdomstolen i januari. Foto: Abraham Engelmark

Huvudförhandling i barnmorskan Ellinor Grimmarks mål hölls i Arbetsdomstolen i slutet på januari. Fallet uppmärksammades stort i media och visar på den trånga åsiktskorridor som finns i Sverige. En väldigt grundläggande fråga är vad barnmorskemålet egentligen handlar om. Grimmarks mål handlar inte om aborträtt som många vill få det till. Målet handlar om rätten till samvetsfrihet, och samvetsfrihet förutsätter ju snarare tillgång till abort. Det handlar alltså om vem som skall utföra abort och enligt svensk abortlag är det endast läkare som är behöriga att utföra abort.

Barnmorskemålet handlar även om rätten till åsikts- och yttrandefrihet. Grimmark förlorade en tjänst som barnmorska för att hon medverkade i en intervju i lokaltidningen. I tidningen stod det att abortmotståndare hade fått jobb på Värnamo sjukhus. Helt klart är att Grimmark hade fått börja sin tjänst om detta inte skett.

Efter rättegången i Arbetsdomstolen spårade debatten i media fullständigt ur. Påhoppen och personangreppen visste inte längre några gränser. Redaktioner på ett flertal stora tidningar och mediekanaler valde att inte bjuda in företrädare för Grimmark eller henne själv för att ge en nyanserad bild av saken. Vi som tror att vi har en fri debatt i Sverige. Vi som tror att vi har åsikts- och yttrandefrihet och att den gäller för alla. Vi som tror att vi som medborgare förmedlas en objektiv och saklig bild av verkligheten.

Ett citat av Wilhelm Moberg som publicerades i en artikel i Dagens Nyheter 1965 passar väldigt bra in här: ”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”

Varför blir Grimmark avskedad från sin tjänst som barnmorska på grund av sin åsikt och sina uttalanden? Varför blir Grimmark och hennes ombud inte inbjudna i TV-sofforna? En ”demokratur” domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa åsikter får släppas fram. Medierapporteringen kring barnmorskefallet Grimmark visar hur trång den svenska åsiktskorridoren är. Lever vi i en demokrati eller liknar det i själva verket mer en ”demokratur”?

 

Cecilia K. Björfjell, chefredaktör Liv&Rätt, styrelseledamot Provita

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar