Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / Featured / Ellinor Grimmark i SVT:s Agenda

Ellinor Grimmark i SVT:s Agenda

”Jag får jobba på förlossning och BB, och det tycker jag rimligtvis att man borde få göra i Sverige också. Speciellt nu när vi har rådande barnmorskebrist”, sa Ellinor Grimmark när hon medverkade i ett reportage i SVT Agenda i januari.

I SVT:s program Agenda den 14 januari debatterades nyligen frågan om samvetsfrihet för vårdpersonal. Programmet inleddes med ett reportage om barnmorskan Ellinor Grimmark som nekats jobb som barnmorska på svenska sjukhus på grund av att hon av samvetsskäl inte vill medverka vid abortingrepp. Grimmark har valt att driva sitt ärende vidare till Europadomstolen. Numera bor hon i Norge och arbetar på ett stort sjukhus där förlossningen utgör en egen avdelning.

– Här i Norge får jag jobba med mitt drömyrke. Jag får lov att vara barnmorska som jag har utbildat mig till och som jag har drömt om att få jobba med. Jag hoppas att Europadomstolen ska se varför det egentligen är ganska absurt att jag inte får lov att gå in i förlossningsvården i Sverige, de allra flesta länderna i Europa har ju samvetsfrihet och de har det utan problem, berättar Grimmark.

I Norge är rätten till samvetsfrihet för barnmorskor lagstadgad sedan 40 år tillbaka, samtidigt som landet har en stark aborträtt. Grimmark menar att det fungerar annorlunda i Norge, men på ett bra sätt.

– I Norge ser man saker för vad det är. Man ser att man behöver barnmorskor, man ser att människor kan tänka olika och det fungerar väldigt bra. Jag får jobba bara på förlossning på BB och det tycker jag rimligtvis att man skulle få göra i Sverige också, speciellt nu när vi har rådande barnmorskebrist, fortsätter hon.

I den efterföljande debatten möttes europaparlamentarikerna Lars Adaktusson (Kd) och Malin Björk (V). Adaktusson uttryckte att samvetsfrihet och tankefrihet är vitala delar av demokratin och det demokratiska systemet, och att det samtidigt blir ett mått på majoritetssamhällets respekt och förståelse för minoriteter som exempelvis troende kristna.

Björk visade en tydlig ovilja till begreppet samvetsfrihet och upprepade flertalet gånger att hon hellre kallar samvetsklausuler för vårdvägransklausuler. Hon ställer sig inte bakom rätten till samvetsfrihet och hävdade att det är en huvudsaklig ”strategi som abortmotståndare i Europa använder sig av”.

Det är inte ovanligt att debatten om samvetsfrihet för barnmorskor glider över till att istället handla om abortfrågan, trots att det är två separata frågor, och debatten i Agenda utgjorde dessvärre inget undantag. När debattörerna väl höll sig till ämnet klargjorde Adaktusson att det blir en form av yrkesförbud om man inte får vara aktuell för ett yrke för att man inte är beredd att utföra mycket begränsade delar av det yrket. Han poängterade också att samvetsfrihet är en mänsklig rättighet och hänvisade till artikel 18 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Björk bemötte inte Adaktussons ståndpunkt nämnvärt utan hävdade istället att ”demokratin börjar med våra kroppar” och ”rätten att bestämma över dem”. Hon uttryckte även att vi redan har en bra lagstiftning här i Sverige. Viktiga invändningar som att samvetsfrihet faktiskt gagnar en trygg och säker förlossningsvård gavs aldrig utrymme i debatten.

Debatten om samvetsfrihet behövs och kommer med största sannolikhet att fortsätta vara aktuell framöver. Förhoppningsvis kan frågan ges ett större utrymme och framtida debatter hålla en högre nivå. Men när själva begreppet samvetsfrihet från vissa håll inte ens vill erkännas så är det tyvärr inte förvånande att debattnivån också blir därefter.

Redaktionen, Människovärdes nättidning Liv&Rätt

 

 

 

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar