Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / ”En av oss” – medborgarinitiativ för livets okränkbara värde

”En av oss” – medborgarinitiativ för livets okränkbara värde

One of Us är ett medborgarinitiativ för livets okränkbara värde (Foto: Shutterstock)

One of Us är ett medborgarinitiativ för livets okränkbara värde (Foto: Shutterstock)

Det europeiska medborgarinitiativet ”En av oss” strävar efter att få till stånd ändringar på flera punkter i EU:s budgetförordning, med utgångspunkt i en dom i Europadomstolen som slår fast att livet börjar vi befruktningen. Nu har man uppfyllt ett av två villkor för att behandlas av  EU-kommissionen.

Med utgångspunkt i en som i Europadomstolen, där man slår fast att mänskligt liv börjar vid befruktningen, strävar ”En av oss” efter att få till stånd ändringar på flera punkter i EU:s budgetförordning. Man vill bland annat hindra EU från att finansiera forskning på mänskliga embryon, som kloning och stamcellsforskning och förbjuda EU att låta någon del av utlandsbiståndet gå till organisationer som stödjer abort.

I sju EU-länder har man nu fått in det föreskrivna antalet namnunderskrifter för att få frågan behandlad av EU-kommissionen. Nu återstår knappt 500 000 underskrifter i hela EU.

Begreppet hälsa

Initiativtagarna anser också att det samarbete inom utbildning och folkhälsa mellan medlemsländerna som stadgas av EU:s budgetförordning, måste präglas av absolut respekt för det mänskliga embryot. Ruth Nordström, jurist och representant för an av organisationerna bakom den svenska delen av namninsamlingen, ProVita, säger till Världen idag att man först måste konstatera vad som omfattas av begreppet hälsa.

–Nu finns det vissa som gör anspråk på att förstörande av mänskligt liv handlar om kvinnors rätt till hälsa. Där behöver man tänka om, säger hon.

 

Första steget taget

Första steget på vägen mot att EU ska ta upp förslagen till diskussion är nu taget, då sju EU-länder lyckats få in det antal namnunderskrifter som krävs.

Sverige hör än så länge till de länder där man fått in under 10 procent av det erforderliga antalet signaturer, i detta fall 15 000. Enligt de organisationer som driver initiativet här – Ja till livet, Respekt och Pro Vita – beror det bland annat på att de svenska personnumren gör det krångligare att samla in underskrifter än i andra länder.

Intresseorganisationen RFSU skriver i tidningen Ottar att det ”går trögt” och att ”än så länge har One of us bara fått in knappa 250 000 underskrifter”, något som alltså inte stämmer.

Redaktionen

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar