Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2012 / ”En civilkuragelag kan stödja oss i nödlägen”

”En civilkuragelag kan stödja oss i nödlägen”

I fjol lades utredningen om en civilkuragelag fram, och sågades genast av utredaren själv. Caroline Szyber (KD) är en av dem som tror att tiden trots allt arbetar för en sådan lag.

Caroline Szyber, riksdagsledamot för KD och ledamot av Justitieutskottet, förespråkar en civilkuragelag. (Foto: Riksdagen)

En ung politiker som i Sverige har drivit kravet att få en civilkuragelag är Kristdemokraternas Caroline Szyber. Hon är jurist i det civila och har med sitt parti under en följd av år rest krav på en sådan lag.

Vad skulle en lag om civilkurage kunna innebära?

– Lagen skulle ge dem som är med i en olycka eller utsätts för något, en viss trygghet nämligen vetskapen om att folk runt omkring skulle uppmuntras att agera. Även de som blir vittnen till våld ges ett incitament att ingripa. Något som kan bidra att bryta den passivitet och apati som lätt griper de kringstående vid sådana händelser.

Men våra förutsättningar att göra en insats är ju mycket individuella. En del är modiga och kraftigt byggda, andra drar sig kanske av rädsla för att ingripa?

Det är jag helt medveten om. Därför måste skyldigheten också anpassas ”efter egen förmåga”. Jag tror att en lag, infogad i brottsbalken, skulle få fler av dem som blir vittnen till våldsbrott att samverka. Det är ju inte alltid så mycket som krävs. De flesta har en mobil. Man kan till exempel bara ringa polisen. Men det behövs ett incitament. I dag låtsas många inte ”se” det som händer.

Blir ändå inte en sådan lag lätt tandlös? Det måste väl exempelvis bli svårt att leda i bevis att någon har agerat fullt ut efter förmåga?

Att leda ett brott i bevis faller här som alltid på åklagaren. I andra sammanhang säger lagen ofta till oss vad vi måste göra, så det borde gå även här. Kom ihåg att vi redan nu har en anmälningsplikt, exempelvis då någon misstänker barnmisshandel i förskolan. Det är nog så att även en civilkuragelag kan bli beteendepåverkande. Den får, redan genom att finnas till, moralisk betydelse. Man kan lätt jämföra till exempel med 1970-talets diskussioner inför lagen mot barnaga, där det tvärtemot vad vissa antog blev så att människor på grund av lagen blev mer observanta mot barnmisshandel.

Ser vi dessutom Sverige mot en internationell bakgrund är vi i dag unika genom att inte ha en lag som pålägger oss ett krav att söka ingripa mot våld. Tiden arbetar för detta, men jag skulle verkligen önska en mer öppen debatt om frågan, säger Caroline Szyber.

Carl Johan Ljungberg

 

Om Carl Johan Ljungberg

avatar
Carl Johan Ljungberg är fil dr, stats- och litteraturvetare, tidigare vid Timbro och City-universitetet. Nu författare och frilans.

En kommentar