Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2012 / Stort intresse för etik på biomedicinska världskongressen

Stort intresse för etik på biomedicinska världskongressen

Etik och biomedicin hör ihop. Den slutsatsen kan man dra av rapporteringen från en världskongress för biomedicinska analytiker som ägde rum i Berlin mellan den 18 och 22 augusti. 

Berlin stod värd för den 30:e världskongressen för biomedicinska analytiker. En kongress där etikfrågorna stod i centrum. (Foto: Thomas Wolf, www.foto-tw.de, under en CCSA 3.0-licens via Wikimedia Commons)

Kongressen inleddes den 18 augusti och var den 30:e i ordningen. I år stod det klart att etik blir alltmer intressant för biomedicinare. Föreläsningssalen där etikseminariet ägde rum var så fullsatt att deltagarna stod utmed väggarna och till och med satt i mittgången. [private_Prenumeration på Liv och Rätt]

Norge ett föregångsland

Anne Berndt, förbundsombudsman på Vårdförbundet och en av föreläsarna på seminariet om etik, säger till tidningen Vårdfokus att etik intresserar väldigt många just nu. Och föregångslandet är Norge. Där använder man en etisk reflektionsmodell för att utveckla den etiska kompetensen hos de biomedicinska analytikerna.

Intresset för den norska etikmodellen var stort under seminariet, inte minst från de svenska deltagarna. Och det välkomnas av Anne Berndt.

– Vi behöver göra som i Norge och arbeta strategiskt med etiska frågor, säger hon.

Sverige på efterkälken

I dag ligger Sverige långt efter grannlandet Norge vad gäller arbetet med etiska frågeställningar inom biomedicinen. Enligt en undersökning som Anne Berndt har gjort bland chefer inom laboratorieverksamhet i vården under våren framgår att även om fyra av sex chefer känner till att det har getts ut en etisk kod för biomedicinska analytiker så är det ingen som använder den.

I laboratorieverksamheten pratar man helt enkelt inte om etik, menade en av dem och en annan av cheferna ansåg att laboratorieverksamheten är så strukturerad att man inte behöver göra mer än följa strukturen.

Ingen prioriterad fråga

– Det handlar om tidsbrist, men också om att det är en fråga som inte prioriteras, säger Anne Berndt.

Anne Berndt menar att det är viktigt att börja diskutera etiska dilemman även på laboratorierna.

– Genom att reflektera och sätta ord på de problem som finns görs problemen synliga. Det kräver mod både från ledare och enskilda individer.

Etisk kod blir arbetsmaterial

Anne Berndt menar att Sverige nu behöver ta efter Norge och arbeta strategiskt med etiska frågor. Till att börja med ska den etiska kod som reviderats av Vårdförbundet tillsammans med IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, utvecklas till ett arbetsmaterial som ska kunna användas som underlag för etiska diskussioner på arbetsplatserna.

Bitte Assarmo
[/private_Prenumeration på Liv och Rätt]

Om Bitte Assarmo

avatar
Fri skribent med hjärtat till vänster, som brinner för rättvisa och människovärde. Bor i idyllisk femtiotalsförort söder om Stockholm men har rötterna i Bergslagens mäktiga granskogar.