Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2012 / Falsk svensk rapportering om republikanernas abortpolitik

Falsk svensk rapportering om republikanernas abortpolitik

Faktafel i rapporteringen får man räkna med i det snabba flöde av nyheter och kommentarer som forsar genom medierna. Ofta tar utgivarna också ansvar för felen och rättar dem. Men när en nyhet upprepas av flera stora medieaktörer utan att någon verkar ha gjort sig omaket att kontrollera fakta, då kan man börja undra vad agendan egentligen går ut på. Per Ewert har följt rapporteringen från republikanernas nyligen avslutade konvent, och tycker att svenska medier skulle må bra av lite vanlig hederlig källkoll.

De amerikanska republikanerna skriver i sin valplattform, liksom man gjort de senaste åtta åren, att man vill erkänna det ofödda livets värde genom ett tillägg i konstitutionen. I svenska medier förvandlas denna hållning till ett generellt abortförbud, även vid våldtäkt och incest. (Illustration av Leonardo da Vinci 1452-1519, via Wikimedia Commons).

Både republikanerna och demokraterna har nu hållit sina partikonvent, och höstens valrörelse sätter därmed igång på allvar. Svenska journalister har gett alarmerande rapporter från republikanernas konvent, med redogörelser om att partiet har antagit ”en ny formulering i sitt partiprogram”, som innehåller ”ett förbud för abort, även efter våldtäkt eller incest”. Formuleringar som dessa återkommer i exempelvis Godmorgon Världens reportage, Svenska Dagbladets nyhetsartikel, och Aftonbladets ledare.

Det är bara ett problem med rapporteringen: den är faktamässigt inkorrekt. Det republikanska partiet har sedan 2004 antagit nästan identiska texter på temat aborter i sin valplattform, och de fortsätter samma linje även i år. Det handlar inte alls – som de svenska medierna rapporterar – om några nya förbudskrav.

Men om nu republikanerna haft makten över både presidentposten och kongressen under flertalet år sedan 2004, hur är det då möjligt att USA fortfarande har fri abort om partiet vill införa ”ett förbud för abort, även efter våldtäkt eller incest”?  Svaret är enkelt: därför att det inte är det som partiet föreslår.

Vill ha konstitutionellt tillägg

Republikanernas valplattform finns lätt åtkomlig här, och det avsnitt som behandlar ämnet aborter återfinns under rubriken The sanctity and dignity of human life. Avsnittet inleds med att slå fast att partiet lutar sig mot det som i USA:s självständighetsförklaring beskrivs som den ”självklara sanningen” att varje människa äger rätt till liv.

Valplattformen slår fast att det innebär att detta även måste gälla ofödda människor, att ”the unborn child has a fundamental individual right to life which cannot be infringed”. Partiet önskar därför se ett tillägg till konstitutionen där denna rättighet uttryckligen slås fast. Man vill också verka för att de rättigheter till liv och frihet som beskrivs i konstitutionens fjortonde tillägg – vilket upphävde ett tidigare beslut där svarta medborgare fråntogs medborgerliga rättigheter – också ska gälla ofödda barn.

Partiet förklarar vidare att det är motståndare till att skattemedel används till att förespråka eller bekosta aborter. Man vill därutöver stärka skyddet för barn som överlever aborter, och att dödshjälp ska vara fortsatt förbjudet för både barn och vuxna. Partiet uttrycker även sin önskan att sådana domare utses som respekterar ”the sanctity of innocent human life”.

Applåderar stärkt skydd för ofödda

Det finns dock två slag av aborter som republikanerna uttryckligen vill förbjuda. Det gäller könsselektiva aborter, och aborter av foster som utvecklats så långt att de kan uppleva smärta.

Valplattformen avslutar detta tema med att applådera forskning om adulta stamceller samt de initiativ som tagits i olika delstater för att stärka skyddet för det ofödda människolivet, och för att oönskade barn har kunnat bli adopterade i stället för aborterade.

Ingenstans i dokumentet sägs något om de situationer som återgivits i svenska medier, om att man skulle vilja förbjuda aborter där kvinnor fallit offer för våldtäkt eller incest. Valplattformen understryker i stället sin moraliska grundprincip att “assist, rather than penalize, women challenged by an unplanned pregnancy”. Kvinnor som blivit ofrivilligt gravida ska hjälpas, inte straffas.

Etablerad åsikt även i Sverige

Allt detta torde – åtminstone för alla som inte är engagerade abortförespråkare – framstå som tämligen oproblematiskt. Att republikanerna vill stoppa könsselektiva aborter, eller aborter som utförs så sent att barnet kan känna smärta borde inte heller det ge anledning till någon svensk indignation; en sådan inställning är ju väl etablerad även här i Sverige och Europa.

Även om Sverige tillåter sena aborter med europeiska mått mätt är vi ändå långt restriktivare än vissa amerikanska delstater, som tillåter aborter i mycket sena faser av graviditeten. Också när det gäller könsselektiva aborter ligger den svenska linjen tydlig. Vi kritiserar regelmässigt flickaborter i exempelvis Kina och Indien, och Europarådet antog ifjol en resolution som slog fast att Europas stater anmodas att förbjuda könsselektiva aborter. Svenska ledamöter från hela det politiska spektret röstade också för denna resolution.

Högt moraliskt mål

Men kanske det inte är de fall där republikanerna föreslår ett abortförbud som sticker i de svenska ögonen; kanske är det helt enkelt plattformens formulering om att man vill ge det ofödda barnet en grundlagsfäst rätt till liv.  Inte heller en sådan inställning är dock okänd i den Gamla världen, det är precis den som gäller i exempelvis Tyskland. Där finns rätten till liv sedan länge inskriven i konstitutionen. Samtidigt tolkas den tyska grundlagen så att parlamentet har rätt att tillåta aborter under den första tredjedelen av graviditeten. Den tyska staten har därigenom slagit fast ett högt moraliskt mål, men en pragmatisk öppenhet för att aborter ändå kan utföras under första delen av graviditeten.

Det är också detta som republikanerna föreslår, och har föreslagit under ett flertal år. Partiets inställning är också till stor del välgrundad även i vårt land. En smula verklighetsanknytning i den svenska rapporteringen skulle inte skada.

Per Ewert

 

Om Per Ewert

avatar
Per Ewert är författare, debattör och fil mag. i historia och religionsvetenskap. Han undervisar vid den kristna friskolan Kungsgymnasiet.