Nättidning utgiven av föreningen Människovärde

Hem / 2012 / FN berömmer Khadaffi för humanitära insatser

FN berömmer Khadaffi för humanitära insatser

I skuggan av Syriens övergrepp på sin befolkning, klubbade FN:s råd för mänskliga rättigheter enhälligt igenom den starkt förhånade resolutionen om förre diktatorn Muammar Khadaffis insatser för mänskliga rättigheter i Libyen. Detta skedde i onsdags, trots invändningar från organisationen UN Watch.

Det var redan förra året som den berömda, eller snarare ökända, förslaget till resolution lades fram inför rådet. Den starka internationella kritiken mot rapportens skönmålning av situationen i Libyen och berömmande ord om regimen, samt att landet ungefär samtidigt kickades ut från rådet, gjorde att rådet valde att skjuta upp beslutet om att anta resolutionen.

 [private_Prenumeration på Liv och Rätt]

I onsdags togs ärendet upp igen. Direktorn för organisationen UN Watch, Hillel Neuer, protesterade mot resolutionen med bland andra dessa ord, riktade till rådets ordförande Laura Dupuy Lasserre:

 ”Som delegaterna här vet, har UN Watch fört offer för den libyska tortyren inför detta råd för att de ska ge vittnebörd, bland andra den bulgariska sjuksköterskan Kristyana Valchyeva, Ashraf al-Hajouj och brodern till Fathi Eljahmi. Libyska delegater avbröt dem på ett oförskämt sätt, och kallade dem för lögnare.

I maj 2010 vädjade vi om att Libyen inte skulle väljas in i detta råd. Tragiskt nog ignorerades vår vädjan och landet valdes enhälligt in. Inte ett enda land talade emot saken.

Rapporten från 2010 som föreligger i dag lever inte upp ens till en grundläggande standard. Den borde göras om helt och hållet. För offrens skull, är det för mycket begärt?”

Trots invändningarna från UN Watch fann rådets ordförande att det inte fanns skäl att ändra på resolutionen, som antogs enhälligt. Länder som särskilt drivit på att resolutionen skulle antas är Algeriet, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Nordkorea, Pakistan och Burma. Även Palestina, som inte representeras som nation utan bara har observatörsstatus, har uppmuntrat resolutionen.

Redaktionen

 [/private_Prenumeration på Liv och Rätt]

 

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar