Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2012 / Almedalsveckan: Följ Liv&Rätts seminarier på YouTube

Almedalsveckan: Följ Liv&Rätts seminarier på YouTube

Solen flödade över Visby när årets Almedalsvecka drog igång på allvar på måndagen. Liv&Rätt fanns på plats för att diskutera demokrati- och människovärdesfrågor.

Liv&Rätts seminarium om demokratins utveckling och framtid i Europa samlade många åhörare. (Foto: Liv&Rätt)

Först ut på måndag eftermiddag var samtalet om demokratins plats i Europa. Inbjudna talare var Per Landgren, idéhistoriker och före detta riksdagsledamot, redaktör Elisabeth Sandlund (Dagen), statsvetaren Stefan Swärd och juristen Ruth Nordström.

Samtalet hölls på Donners plats, en av de mest myllrande platserna i Visby under Almedalsveckan, och många stannade till för att lyssna. Bland många kloka synpunkter lyfte Per Landgren fram förslaget om att nationer borde graderas i ett slags rating-system, för att visa hur långt de kommit i sin demokratiska strävan.

Detta för att nationer som exempelvis Azerbajdzjan inte skulle kunna inneha en post som Europarådets ordförande (vilket blir fallet 2014), även om man på pappret är en demokrati i ordets mycket vida bemärkelse.

Se diskussionen  här:

Samtal om Europa och demokratin, del 1

Samtal om Europa och demokratin, del 2

Samtal om Europa och demokratin, del 3

Klarar Sverige religionsfriheten?

– Samvetsfriheten behövs, den är inget hot mot någon, konstaterade Aron Modig, ordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. (Foto: Liv&Rätt)

Samtalet fortsatte på tisdagen, den här gången något hundratal meter närmare hamnen. Ämnet var religionsfrihet och vad som egentligen ligger i det begreppet. Jonas Himmelstrand, ordförande i Rohus, inledde med att beskriva Sverige som en stat som trots sitt internationella rykte inte klarar av att uppfylla en grundläggande klausul i deklarationen om de mänskliga rättigheterna, den om föräldrars rätt att själva bestämma utbildningsform för sina barn.

Se diskussionen här:

Samtal om religionsfrihet, del 1

Samtal om religionsfrihet, del 2

Övriga medverkande var Aron Modig, ordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, samt Stefan Swärd.

Samvetsfrihet inget hot

Från religionsfrihet gick samtalet sedan vidare till samvetsfrihet, en av de mest omdiskuterade mänskliga rättigheterna i Sverige. Aron Modigs uppfattning gick här på kollisionskurs med sin ordförande Göran Hägglund, som i vintras avvisade kraven på samvetsfrihet i vården.

– Samvetsfriheten behövs; den är inget hot mot någon, konstaterade Aron Modig.

Se diskussionen här:

Samtal om samvetsfrihet, del 1

Samtal om samvetsfrihet, del 2

Sverige och Europarådet

Onsdagens samtal på Hamnplan fortsatte i Europas tecken. Ruth Nordström tillsammans med riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP) diskuterade den svenska synen på tre nyligen avfattade Europarådsresolutioner med bäring på mänskliga rättigheter. Samvetsfrihet, könsselektiva aborter och dödshjälp var tre ämnen som panelisterna hade många och skiftande synpunkter på.

Människorättsjuristen Ruth Nordström i samtal med riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP) om Sveriges förhållande till olika Europarådsresolutioner. (Foto: Liv&Rätt)

Se diskussionen här:

Samtal om Europarådets resolution om samvetsfrihet, del 1

Samtal om Europarådets resolution om samvetsfrihet, del 2

Samtal om Europarådets resolution om dödshjälp/assisterat självmord

Samtal om Europarådets resolution om könsselektiva aborter

Samtalet fortsatte sedan med en översikt av hur Europapolitiken fungerar, tillsammans med före detta Europaparlamentarikern Lennart Sacrédeus.

Se diskussionen här:

Samtal om Europapolitiken

Utsortering och slaveri

Gunilla Gomér, sjuksköterska och ordförande i Ja till Livet inledde torsdagens samtal inför Visbyvimlet med att svara på frågor om utsorterande fosterdiagnostik tillsammans med Andreas Carlsson, riksdagsledamot och ledamot i Arbetsmarknadsutskottet (KD).

Se diskussionen här:

Samtal om utsorterande fosterdiagnostik, del 1

Samtal om utsorterande fosterdiagnostik, del 2

– Man ska inte glömma att en lag är normerande, påpekade Margareta Winberg om hennes kamp för att kriminalisera sexköp. (Foto: Liv&Rätt)

Till det sista samtalet om human trafficking anslöt före detta jordbruksministern och Brasilienambassadören Margareta Winberg, numera ordförande i UN Women Sverige. Tillsammans med Andreas Carlsson och Ruth Nordström konstaterade hon att problemet med detta moderna slaveri var mångfacetterat och svårlöst. Situationen är mycket, mycket mörk.

– Vad vi alla kan göra är att behandla och betrakta prostituerade som lika mycket värda som alla andra, slog Margareta Winberg fast i en avslutande kommentar.

Se diskussionen här:

Samtal om human trafficking, del 1

Samtal om human trafficking, del 2

Maria K Andersson

Om Maria K Andersson

avatar
Maria Andersson är frilansskribent, författare och fil kand i kommunikationsvetenskap.