Nättidning utgiven av föreningen Människovärde

Hem / Featured / Förbud mot yttrandefrihet?

Förbud mot yttrandefrihet?

I abortlagen finns ingenting som säger att barnmorskor ska kunna tvingas att medverka vid aborter. I förarbetet framgår det till och med att samvetsfrihet var en grundförutsättning för att lagen överhuvudtaget skulle kunna träda i kraft. Detta nämner tingsrätten ingenting om menar Ruth Nordström, juridiskt ombud för Ellinor Grimmark.

I abortlagen finns ingenting som säger att barnmorskor ska kunna tvingas att medverka vid aborter. I förarbetet framgår det till och med att samvetsfrihet var en grundförutsättning för att lagen överhuvudtaget skulle kunna träda i kraft. Detta nämner tingsrätten ingenting om menar Ruth Nordström, juridiskt ombud för Ellinor Grimmark.

Den 12 november förkunnades domen i det uppmärksammade fallet om samvetsfrihet inom vården. Journalisten Bitte Assarmo har talat med Ruth Nordström, Ellinor Grimmarks juridiska ombud, som säger att domen var väntad men ändå förvånande.

– Det som är förvånande är att tingsrätten inte ens prövade Europakonventionen. Det är en enorm brist att vi inte har förmågan att skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige, säger Ruth Nordström.

Ruth Nordström menar att Jönköpings tingsrätt valt att utgå från diskrimineringslagen, men helt missat att se det skyddsområde som diskrimineringslagen har i ljuset av Europakonventionen, samt helt har bortsett från Europakonventionens skydd för samvetsfrihet. Nu ska hon och hennes kollega Jörgen Olson, som även han företräder Ellinor Grimmark, se över domen och analysera den.

Ruth Nordström förklarar att religionsfriheten och samvetsfriheten är två mänskliga rättigheter som skyddas var för sig i Europakonventionens artikel 9. Europakonventionen har också företräde över nationell lagstiftning och ska därmed gälla över svensk lag. Europadomstolen måste pröva hur detta ska tolkas.

– Det står klart att Ellinor Grimmarks rätt till religionsfrihet och samvetsfrihet har inskränkts men tingsrätten har inte gått på Europadomstolens praxis. Istället har man sagt att eftersom hon har en religiös tro så behöver man inte pröva frågan om samvetsfrihet. Det är anmärkningsvärt av tingsrätten, säger Ruth Nordström.

Mänskliga rättigheter i fokus

Ruth Nordström påpekar att tingsrättens dom innebär att man anser det vara helt i sin ordning, att Värnamo sjukhus förbjuder anställda att offentligt ta ställning mot abort:

– Under rättegången framkom det att Värnamo sjukhus även har skrivit in i villkoren för anställning som barnmorska vid kvinnoklinik, att man inte får ta offentligt avstånd från aborter. Tingsrätten ansåg att villkoret inte har samband med kränkning av religionsfriheten.

– Det kan emellertid starkt ifrågasättas om det finns lagstöd för den inskränkning av yttrandefriheten som villkoret innebär. Tingsrätten har minskat utrymmet för de mänskliga rättigheterna, både religionsfrihet, samvetsfrihet och yttrandefrihet, menar Ruth Nordström.

– I abortlagen finns ingenting som säger att barnmorskor ska kunna tvingas att medverka vid aborter. I förarbetet framgår till och med att samvetsfrihet var en grundförutsättning för att lagen överhuvudtaget skulle kunna träda i kraft. Detta nämner tingsrätten ingenting om.

Alternativa uppgifter

Det finns många verksamheter där barnmorskor kan arbeta, där abort inte ingår, som exempelvis förlossnings- och bb-avdelning, påminner Ruth Nordström om.

– Domstolen nämner inte någonting om situationen som den ser ut idag, med akut brist på barnmorskor. Faktum är att landstinget idag inte kan uppfylla en patientsäker vård för gravida kvinnor som söker förlossningsvård. Trots detta belägger man kompetenta barnmorskor med yrkesförbud och tvingar dem till Norge.

Hon berättar att samvetsfrihet dessutom har tillämpats tidigare:

– Vi har haft tre vittnen i våra mål, som alla har berättat om att de getts samvetsfrihet och att det fungerat alldeles utmärkt, på bb och förlossning. Men inte heller detta har tingsrätten tagit hänsyn till.

Ny policy mot samvetsfrihet

Ruth Nordström tror att tingsrättens dom har att göra med att man infört en ny policy:

– För omkring två år sedan började landstingen att inskränka rätten till samvetsfrihet. Även alla fackförbunden, som borde stå på den enskilda vårdanställdas sida, har anammat den policyn och hela barnmorskeförbundet gick offentligt emot all vårdpersonal som åberopat samvetsfrihet.

Nu ska Ruth Nordström och Jörgen Olson diskutera domen med Ellinor Grimmark.

– Vi kommer att skicka in vår överklagan till Göta hovrätt den 3 december, avslutar Ruth Nordström.

Denna artikel publicerades ursprungligen i Katolskt magasin, nr 12, i december 2015.

Om Ruth Nordstrom

avatar
Chefsjurist på Scandinavian Human Rights Lawyers