Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / Featured / Förbudet mot kristna skolor strider mot Europarätten

Förbudet mot kristna skolor strider mot Europarätten

Socialdemokraternas förslag om att förbjuda religiösa friskolor strider mot demokratiska principer och bestämmelser om diskriminering och utbildningsfrihet, såväl som mot EU-rätten. Foto: Människovärdes bildbank

Sedan Socialdemokraterna avgett sitt vallöfte om att förbjuda alla religiösa friskolor har frågan debatterats friskt. ”Barn ska inte pådyvlas religion”, hävdade Anders Ygeman vid en utfrågning i Uppsala pingstkyrka under förra veckan. Civilminister Ardalan Shekarabi, som undertecknad för övrigt studerade tillsammans med på juristlinjen vid Uppsala universitet i slutet av 90-talet, hävdade i en debattartikel i Aftonbladet att precis som förskolan han gick på i Iran byggde en mur för att skilja mellan pojkar och flickor, så har nu det religiösa förtryck som han flydde från letat sig in i det svenska skolsystemet.

Shekarabis tes är att religiösa friskolor ”marknadsför sin skola med segregation” och ”tävlan i vem som bäst kan recitera religiösa skrifter”. Även religiösa friskolor som fungerar bra, ska stängas, är civilministerns budskap. I en intervju med tidningen Dagen (13/3) riktade han en känga mot kristna skolor och Livets ords kristna skolor i Uppsala.

Om rädslan för segregation vore den bakomliggande orsaken till utspelet, borde kanske civilministern och Socialdemokraterna undersöka hur det står till med just denna faktor på de kommunala skolorna i landet. Enligt en ny analys from OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) presterar elever som är födda utomlands 60 procent lägre resultat jämfört med senaste Pisa-undersökningen, och för elever som anlänt efter 12 års ålder är sifforna ännu sämre i Sveriges skolor.

En av de viktigaste vägarna till god integration är att invandrade elever får goda studieresultat. På de kristna friskolorna finns en högre andel elever med utländsk bakgrund (25 procent) jämfört med riksgenomsnittet. Dessutom är det en stor andel elever som har en annan religiös uppfattning eller livsåskådning. Elevernas vårdnadshavare brukar lyfta fram att de kristna skolorna är bra på att visa respekt för elever oavsett åsikt och trosuppfattning samt att de är bra på att på att ta emot och hjälpa elever med utmaningar.

Som Världen idag tidigare har berättat (16/3) visar statistik från Skolverket att elever på kristna skolor i årskurs nio vårterminen 2017 presterar bättre betygsmässigt än riksgenomsnittet. Dessutom är det vid de kristna friskolorna en mindre skillnad mellan pojkars och flickors betygsresultat än genomsnittet för riket.

Enligt läroplanen ska den svenska skolans värdegrund och uppdrag stå i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Den kristna värdegrunden ger en stark grund för att motverka mobbning, kränkningar, utanförskap och segregation. Hur står sig de kommunala skolorna och de muslimska friskolorna jämfört med kristna skolor på denna punkt?

Socialdemokraternas förslag om att förbjuda religiösa friskolor strider inte bara mot demokratiska principer och bestämmelser om diskriminering och utbildningsfrihet utan dessutom mot EU-rätten. EU:s rättighetsstadga artikel 14 sätter gränsen för hur Sverige kan reglera inrättandet av skolor. Dessa begränsningar måste vara icke-diskriminerande och respektera fri rörlighet och integration. Socialdemokraternas förslag strider dessutom mot Europakonventionen. Europadomstolen har i flera fall slagit fast den självklara rätten att etablera konfessionella skolor och stadgat att pluralism inom undervisningen och utbildningen är en grundpelare för att bevara det demokratiska samhället. I det uppmärksammade krucifixfallet Lautsi mot Italien konstaterade Europadomstolen att ”sekularism” också är en övertygelse/trosuppfattning och därmed inte neutral.

Vi får hoppas att regeringens särskilda utredare, juristen Lars Arrhenius, som fått uppdraget att analysera hur Europakonventionen påverkar konfessionella inslag i skolan, har bättre koll på europarätten än Ygeman och Shekarabi.

Ruth Nordström, chefsjurist, Skandinaviska Människorättsjuristerna

Artikeln är tidigare publicerad i Världen idag.

 

Om Ruth Nordstrom

avatar
Chefsjurist på Scandinavian Human Rights Lawyers