Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2018 / Liv och Rätt: december / Frågan om sena aborter ses över av Smer

Frågan om sena aborter ses över av Smer

På Akademiska sjukhuset i Uppsala får alla för tidigt födda samma vård. Foto: Människovärdes bildbank

Hälften av de barn som föds i vecka 22 räddas på Akademiska sjukhuset i Uppsala enligt en rapport som Världen idag har skrivit om. Forskaren och läkaren Fanny Söderström menar att det därför är rimligt att se över abortgränsen, vilket inte Statens medicinetiska råd (Smer) tycker. Kjell Larsson, ordförande i rådet, säger till Världen idag att de diskuterar problemet med barn som visar livstecken efter sena aborter. En lösning vore att sänka abortgränsen, men han menar att rådet har nämnt det för Socialstyrelsens etiska råd som inte gav något gensvar och det är de som bestämmer.

Enligt rapporten har man lyckats på Akademiska sjukhuset därför att man använder en metod som gör att alla för tidigt födda får samma vård, oavsett hur sjuka de är. Detta visar att foster som kommer levande ut efter en abort också borde få vård. Till Världen idag säger Kjell Larsson vidare, att det är detta Smer håller på och analyserar, men att han inte vill komma med några slutsatser innan arbetet är klart.

En neonatalläkare i Uppsala har berättat för Världen idag att det hänt att man räddat foster i vecka 21. Kjell Larsson menar att de tittat på detta och att det stämmer att det kan vara enstaka barn. Men han vill inte gå händelserna i förväg innan Smer är klara med sin analys. Han säger att de ser över frågan men har inte för avsikt att rekommendera en sänkning av abortgränsen.

 

Cecilia K. Björfjell, koordinator Människovärde

Om Cecilia K. Björfjell

avatar
Ansvarig utgivare/chefredaktör för Liv&Rätt