Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Hamas fostrar barn att bli islamistiska martyrer

Hamas fostrar barn att bli islamistiska martyrer

Hamas anordnar sommarläger där palestinska barn fostras att bli martyrer för islam, skriver författaren. (Foto: Wikimedia Commons)

Hamas anordnar sommarläger där palestinska barn fostras att bli martyrer för islam, skriver författaren. (Foto: Wikimedia Commons)

Mellanöstern och dess politiska händelser brukar ofta vara i svensk media. Många i Sverige är mycket engagerade i olika frågor som berör Mellanöstern. En av de viktiga saker som alltför ofta utelämnas när Mellanöstern diskuteras är hur barn utnyttjas av islamister i olika politiska konflikter i Mellanöstern.

Att barn integreras i politiska konflikter är ett fenomen som har funnits länge. Totalitära ideologier har en tendens att förstärka detta fenomen. Nazisterna hade sina Hitlerjugend. Sovjetunionen hade Komsomol. Islamismen överträffar både nazismen och kommunismen genom att inte bara politisera barn, utan också militarisera de. Det började redan 1979 då Khomeini tog makten i Iran och bildade Basij-milisen som består av tonåringar, som fungerar som islamistiska moralväktare.

Idag anordnar Hamas, som styr Gaza, ”sommarläger” där barn så små som 14 år lär sig grundläggande militära kunskaper samt Hamas antisemitiska och militanta värdegrund.[1] Det är viktigt att tillägga att EU, Israel, USA, Japan och Kanada betraktar Hamas som en terroristorganisation. Hamas utbildningsminister har sagt att i september så ska utbildningsdepartementet öppna en militärskola som ska ge tonåringar militärutbildning på löpande band.[2] I den ordinarie skolan har Hamas redan ersatt idrott med militärutbildning i läroplanen.[3]

Samtidigt som man militariserar barnens vardag så sprider man en ideologi som går ut på att det är positivt att bli en martyr i kampen mot islams fiender. Mariam Farhat lyfts upp som ett bra exempel i Hamas media eftersom hon uppfostrade alla sina sex söner för att de skullebegå terrordåd och bli martyrer.[4] Men ideologisk indoktrinering och militärutbildning räcker inte. För att helt och hållet militarisera barnens vardag så  försöker Hamas se till att barnen leker lekar som har med krig och martyrskap att göra.[5]

Denna politiska kultur där det är fritt fram att militarisera barnen ser man överallt där islamismen finns. Hezbollah i Libanon har exakt samma metoder för att militarisera barn och ofta deltar uniformerade barn i Hezbollahs militärparader.[6] 

Medan detta händer så indoktrineras barnen i palestinska skolor. Terrorism och martyrskap förhärligas i palestinska skolböcker medan Israels existens förnekas på kartorna.[7] En hel generation utbildas, inte för fred, utan för krig.

Tyvärr så reagerar inte svenska aktörer utan de anpassar sig. SIDA har finansierat ett projekt där barn i Gaza fotograferas framför bilder av palestinska terrorister och ”martyrer” som har varit med och dödat civila.[1] Istället för att fördöma denna militarisering av barn så är SIDA med och hjälper till.

Det barnperspektiv som vi slår vakt om i Sverige verkar vara nationaliserat. I konflikterna i Mellanöstern så bryr sig inte SIDA eller någon annan känd svensk aktör om något barnperspektiv. Utan i Mellanöstern ska barn anpassa sig till militanta islamisters vilja, vilket är djupt orättvist mot barnen.

Hur barn behandlas borde vara en större del av debatten omkring Mellanöstern. Då barnen är framtiden så kan vi inte få fred mellan israeler och palestinier eller någon annanstans i Mellanöstern om barnen uppfostras för att hata och strida.

Dessutom så måste man ställa sig frågan: om framtidens palestinier ska vara indoktrinerade med antisemitiska lögner, militarism och hat mot väst, vill vi verkligen ha ett självständigt Palestina under sådana omständigheter?  

Inga barn väljer att bli barnsoldater. Palestinarörelsen som säger sig kämpa för palestinier har svikit barnen i de palestinska områdena genom att inte säga ett ord om detta fenomen. Det som utförs mot de palestinska barnen är oacceptabelt. Barn ska få lov att vara barn utan att behöva inblandas i geopolitiska frågor som endast vuxna verkligen förstår.

Det är på tiden att Sverige står upp för FN:s barnkonvention, även i Mellanöstern. Islamisternas behandling av barn måste uppmärksammas och fördömas överallt i Mellanöstern. Islamisterna vill uppfostra en generation för krig. Vi måste förstå att om det någonsin ska bli fred i Mellanöstern så måste framtida generationer förstå sig på fred. Barnen i Mellanöstern har hamnat mitt i ett psykologiskt krig som vänner av fred och demokrati inte har råd att förlora.

Nima Gholam Ali Pour
Samhällsdebattör med magisterexamen i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)

 [5]                       http://www.thetower.org/hamas-our-children-love-martyrdom/

[7]    Hidden justices (2012). Jerusalem Institute of Justice

Nima Gholam Ali Pour

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar