Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Härnösands kommun kan bli först med tobaksförbud

Härnösands kommun kan bli först med tobaksförbud

Härnösand kan bli först med att förbjuda tobak (Foto: Paolo Neo via Wikimedia Commons)

Härnösand kan bli först med att införa lokalt tobaksförbud (Foto: Paolo Neo via Wikimedia Commons)

Härnösandsläkaren Micael Fichtel, specialist i internmedicin, har lagt ett medborgarförslag om att fasa ut tobak. Om förslaget får igenom kan Härnösands kommun bli först i landet med att införa ett lokalt tobaksförbud. Förslaget väckte livlig debatt när det diskuterades i kommunfullmäktige förra veckan och man enades om att utreda det vidare.

Micael Fichtel säger till Läkartidningen att landets rikspolitiker saknar engagemang i tobaksfrågan och därför vill han nu försöka påverka lokala politiker:

-Jag uppmanar läkare i hela landet att följa mitt exempel. Vi behöver få tryck i debatten även lokalt om det lidande som tobak orsakar.

Micael Fichtel hoppas att Härnösands kommun anammar hans förslag och menar att besvärande fakta som att rökningen orsakar flera tusen dödsfall per år, flera än i trafiken, kan göra att kommuninnevånarna tänker till lite extra. 

Sverige på efterkälken i tobaksprevention

Vi har nu kommit till en vändpunkt i arbetet mot tobak, tror Micael Fichtel:

– Jag upplever att professionella yrkesgrupper börjar visa det engagemang som politikerna saknar. Fler läkargrupper som kirurger och ortopeder ställer krav. Diskussionen om rökfrihet före och efter operationer är exempel på det.

Flera länder sprungit ifrån Sverige när det gäller ambitioner att arbeta mot tobak, påpekar Micael Fichtel och framhåller WHO:s mål att minska dödsfallen i NCD-sjukdomar med 25 procent fram till år 2025 som viktigt. 

Fler läkare agerar mot tobak

Professor Roger Henriksson, ordförande i Svensk onkologisk förening, har agerat för en nationell lagstiftning som på sikt förbjuder tobak. Han tror att lokala aktioner är minst lika viktiga som att agera nationellt eller globalt. Även docent Göran Boëthius som leder tankesmedjan Tobaksfakta och sitter i styrelsen för Läkare mot tobak, uppskattar förslaget skriver Läkartidningen:

– Micael har fattat läkarrollens försummade uppgift – att också vara opinionsbildare. 

Rykande het fråga under Almedalsveckan

Tobaksfrågan kommer att vara rykande het inför den stundande Almedalsveckan, när ett 30-tal organisationer som stöder arbetet mot tobaksförbud samlas. Det kommer att anordnas flera seminarier där olika folkhälsoinriktade organisationer belyser tobaksfrågan ur olika perspektiv. Här finns några seminarietips som Tobaksfakta ser som särskilt intressanta.

Rökning ett hot mot folkhälsan i Europa

Tobaksbrukets verkningar är ett stort folkhälsoproblem inom EU. Rökning skördar närmare 700 000 människoliv i Europa varje år och EU-kommissionen har arbetat fram ett förslag till nytt tobaksproduktdirektiv. I förra veckan enades EU:s hälsoministrar om en gemensam hållning till kommissionens förslag till nytt tobaksproduktdirektiv, enligt Tobaksfakta en kompromissdär man inte ville gå lika långt som de förslag kommissionen lagt fram. 

Den nya tobakslagen som arbetas fram inom EU ska träda i kraft år 2016, om allt går enligt planen.

Eva Löfquist

Om Eva Löfquist

avatar
Eva Löfquist är kulturvetare med etnologi som huvudämne och historia och litteratur som övriga ämnen. Hon har bland annat arbetat som skribent samt inom sjukvården och äldrevården, men hennes viktigaste arbetserfarenhet anser hon vara den som fyrabarnsmamma.