Nättidning utgiven av föreningen Människovärde

Hem / 2013 / Hästköttshärvan – så resonerar Livsmedelsverket

Hästköttshärvan – så resonerar Livsmedelsverket

Efter avslöjandena om hästköttsfusket har  Livsmedelverket nu börjat agera. Den 15 februari gick man ut med ett pressmeddelande om att man skulle börja dra igång en provtagning av köttprodukter  för att snabbt kartlägga hur omfattande fusket med häst- och griskött är i produkter på den svenska marknaden.

Normalt sett sker provtagningar i kommunal regi. Av den totala kontrollen omfattas endast en liten del av provtagningarna just artkontroll.

-Det sker sällan, säger Jan Sjögrenm som är enhetschef på Kontrollstödsenheten. Det handlar mest om säkerhetsontroller, hygien och ursprung. Artkontroller sker endast i undantagsfall.

Företagen gör egna kontroller

Normalt sett gör livsmedelsföretagen sina egna kontroller.

-Vår utgångspunkt är att företagen vill göra rätt, säger Jan Sjögren. Men man får naturligtvis inte vara naiv.

Även efter avslöjandena om köttfusket sker det mesta av provtagningarna internt, det vill säga livsmedelbranschen gör själva omfattande prover. Och på dessa sker ingen kontroll från Livsmedelsverkets sida.

-Företagen tar eget ansvar, förklarar  Jan Sjögren. Om de upptäcker att något är fel så är det deras skyldighet att berätta det för oss på Livsmedelsverket.

Liv&Rätt frågar:

-Innebär det att företag som upptäcker att något är fel men  väljer att mörka inte ställs till  svars?

-Ja så kan man ju uttrycka det, svarar Jan Sjögren.

Förtroendebransch

Men han är inte nämnvärt orolig  utan fortsätter:

-Det här är ju en förtroendebransch. Och vi resonerar som  så att stora företag som  Findus  och Coop och liknande inte har råd att inte vara hederliga. Det är så många personer inblandade i de olika stegen att sanningen till sist kryper fram. Och då kostar det betydligt mer än bara kostnaden för att återkalla t ex en lasagne. Då handlar det om själva varumärket och förtroendet för detta.

Jan Sjögren tror alltså att livsmedelsföretagen är måna om att vara hederliga och göra rätt för sig. Och i nästa vecka tror han att man kommer att kunna se någon forma av resultat av provtagningen och därmed också se  hur stor omfattningen av köttfusket är.

Redaktionen

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar