Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Helle Klein och Anna Ardin drar islamister och muslimer över en kam

Helle Klein och Anna Ardin drar islamister och muslimer över en kam

Äntligen har S förstått att Islamiska Förbundet är islamister, skriver imamen Emin Narozi på Newsmill.

”Jag vågar påstå att en majoritet av Sveriges muslimer känner större förtroende för socialdemokratin utan Mustafa  i ledningen.

När Stefan Löfvén säger att man inte kan vara aktiv i Islamiska förbundet och socialdemokraterna samtidigt så visar det äntligen att en svensk politisk ledare har förstått vad Islamiska Förbundet står för.

Han ska ha heder av att han tar både sitt eget parti och det Islamiska Förbundet på så stort allvar att han ser att ideologierna inte går att förena. Frågan är om moderaterna övervägde saken och kom fram till att partiet är tillräckligt konservativt för att rymma Islamiska Förbundets åsikter när de valde förbundets förra ordförande Abdiresak Waberi till riksdagsledamot eller om de helt enkelt sålde en riksdagsplats i hopp om att få muslimska röster.”

Kashif Virk är också lättad över att Omar Mustafa avgått från sin post men går steget längre. Det är inte bara omöjligt för islamist att vara socialdemokrat, skriver han på Newsmill, utan det är också omöjligt för en islamist att vara muslim:

”Man kan inte säga sig följa islams lära samtidigt som man förespråkar det Muslimska Brödraskapets ideologi. En muslim kan inte försvara ett tankesätt där exempelvis intolerans mot andra människor förekommer.

Paradoxalt nog anser jag att islams lära är mer förenlig med västerländska politiska värderingar än vad den är med politiken som bedrivs i muslimska länder (jag använder här ordet politiska värderingar då jag anser att de inte alltid tillämpas, särskilt inte i västerländska länders utrikespolitik). Det är bland annat därför som många muslimska länder försöker införa den västerländska demokratin.”

Men frågan är om S verkligen har förstått skillnaden på islamism och islam  – eller rättare sagt om ”etniska svenskar” inom socialdemokratin gjort det. Helle Klein, ledarskribent på Dagens Arena, tycks i alla fall inte se någon skillnad på islamister och muslimer. Hon är tvärtom kritisk till socialdemokraternas agerande och till TT säger hon:

– Bilden att man inte kan vara socialdemokrat och muslim, den är absurd och i grunden oriktig. Nu måste man aktivt bygga upp förtroendet från det muslimska civilsamhället för det är i mångt och mycket raserat i och med den här affären.

Även Troende socialdemokraters Anna Ardin, vice ordförande i föreningen Hjärta- troende Socialdemokrater i Stockholm, där Omar Mustafa tidigare var ordförande, delar Helle Kleins uppfattning om att islamism och islam är samma sak, och att islamister och muslimer har samma grundvärderingar. Hon är kritisk till att Omar Mustafa tvingats avgå och idag har man hållit en manifestation för Omar Mustafa med ett par hundra deltagare. Anna Ardin säger till TT:

”- Vi hoppas att det kommer att leda till att partiledningen och personer på maktpositioner i partiet ser att det finns fler åsikter om Omar Mustafa än att han ska behöva avgå på grund av rykten. Vi måste stå upp för våra värderingar och inte för vad olika medier tycker. Vi vill visa för inte minst muslimer att man kan kombinera att ett engagemang som muslim och ett engagemang som socialdemokrat.”

Redaktionen

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar