Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Id-kravet för lånekort slopas – men bara för papperslösa

Id-kravet för lånekort slopas – men bara för papperslösa

Nu ska även papperslösa får lånekort på biblioteken i Malmö. (Foto: nathan williams from London, UK via Wikimedia Commons)

Nu ska även papperslösa får lånekort på biblioteken i Malmö. (Foto: nathan williams from London, UK via Wikimedia Commons)

Papperslösa får låna böcker på biblioteken i Malmö, trots att de saknar personnummer eller id-kort. Det har Kulturnämnden i Malmö beslutat.

– Vi ser biblioteket som en fristad och vi är till för alla. Därför måste alla ha möjlighet att kunna låna böcker, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie, till Sydsvenska Dagbladet.

Idag krävs legitimation eller att man kan uppge ett personnummer för att få tillgång till bibliotekets tjänster och för att få lov att låna böcker. En omöjlighet för papperslösa, därför gör man nu ett undantag så att det räcker med att uppge en e-postadress för att få tillgång till ett lånekort. Boklånet blir på det sättet anonymt.

Även när det gäller barn och institutioner som lånar finns undantag från de vanliga reglerna. Men när det gäller grupper som, i likhet med de papperslösa, är extra utsatta – till exempel hemlösa och människor som av olika skäl dragit på sig en betalningsanmärkning – gäller strängare regler.

– Då gör vi inga undantag, säger Torbjörn Nilsson till Liv&Rätt. När det gäller betalningsanmärkningar får man bara ha upp till en viss gräns, annars får man inte låna böcker.

Och om man underlåter att lämna tillbaka en bok?

– Då får man inte heller låna, svarar Torbjörn Nilsson.

Liv&Rätt frågar hur man ska kunna kontrollera att de anonyma lånarna lämnar tillbaka sina böcker.

– Jo men det ser vi, säger Torbjörn Nilsson, för de får ju ett lånekort även om det inte är knutet till ett personnummer.

Hur man ska kunna kräva in eventuella skulder, eller böcker som inte lämnats igen, kan dock ingen svara på i nuläget.

Redaktionen

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar