Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2014 / ”Inte till salu” – kampanj mot människohandel

”Inte till salu” – kampanj mot människohandel

inte_till_salu_300
År 1999 blev Sverige det första landet i världen att kriminalisera köp av sexuella tjänster. ”Den svenska modellen” vinner stöd i många länder över världen, inte minst i Europa. Enligt en utvärdering av sexköpslagen som gjorde för några år sedan på uppdrag av regeringen, är det rimligt att anta att förbudet mot köp av sexuella tjänster har motverkat etableringen av organiserad människohandel för sexuella ändamål i stor skala i Sverige.

Samtidigt finns det organisationer som verkar för att avskaffa den svenska sexköpslagen och som kritiserar den nya, strängare sexualbrottspraxisen. Statsminister Fredrik Reinfeldt har emellertid nyligen föreslagit flera åtgärder för att bekämpa människohandel och sexbrott.

Premier Radio har nu tillsammans med människorättsorganisationen Provita och juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers tagit initiativ till ett upprop för skärpning av sexköpslagen och lagstiftningen om människohandel. Vi uppmanar till att skärpa straffen och göra fängelse till minimistraff för den som köper sex av barn.

Dagens slavhandel omsätter över 27 miljoner människor. Offren, framför allt kvinnor och barn, frihetsberövas, utnyttjas sexuellt och används för tvångsarbete.  Rapporter visar att ökad sexuell exponering leder till ökad risk för exploatering och övergrepp mot barn och ungdomar. Det finns ett stort behov av fler resurser för att skydda unga människor i riskzonen. Kopplingen mellan prostitution och människohandel är kristallklar. Vi vill tillsammans motverka kommersiell sexuell exploatering av barn och ungdomar, barnsexhandel, barnpornografi, barnsexturism och trafficking. Din röst är viktig – Skriv under uppropet i dag!

Jonatan Svanström
Verksamhetsledare, Premier – Sveriges kristna radio

Ruth Nordström
VD, Stiftelsen Provita och Ordförande Scandinavian Human Rights Lawyers

Om Jonatan Svanstrom

avatar
Jonatan Svanstrom är verksamhetsledare för Premier - Sveriges kristna radio