Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Islamiska Förbundet rensar sin hemsida – och Waberi sitter kvar

Islamiska Förbundet rensar sin hemsida – och Waberi sitter kvar

I ljuset av Omar Mustafas avgång, och den uppmärksamhet som Islamiska Förbundet fått för sin familjesyn, har mycket fokus lagts på förbundets omstridda familjestadga där olikheter och skillnader mellan könen lyfts fram och där det föreskrivs att män och kvinnor ska ha olika lagliga rättigheter.

Statsvetaren och troende socialdemokraten Ulf Bjereld menar i en artikel på Newsmill att detta är rent nonsens:

”I väldigt många medier återgavs också påståendet att Islamiska förbundet hade en särskild ”familjestadga”, som bland annat föreskrev att män och kvinnor skulle ha olika legala rättigheter. Påståendet är vad jag kan förstå rent nonsens.”

Han fortsätter:

”Ingen svensk journalist har vad jag sett kontrollerat uppgiften, utan oreflekterat och måhända fördomsfullt tagit den som en sanning. Själv tyckte jag det hela lät lite konstigt så jag googlade runt lite grand och kunde snabbt konstatera följande: Texten lades ut på Islamiska förbundets hemsida i april 2009 tillsammans med en stor mängd andra texter under rubriken ”Översatta artiklar”. Texterna hade det gemensamt att de innebar olika teologiska tolkningar av Islam i olika sammanhag. Men i svenska media beskrevs den okritiskt som Islamiska förbundets ”stadga”.”

Men om det som Ulf Bjereld skriver är sant – varför är då rubriken på dokumentet just ”Den muslimska familjestadga”?

Detta ger Ulf Bjereld inget svar på. Inte heller står svaret att finna på Islamiska Förbundets hemsida. Dokumentet är nämligen bortplockat från hemsidan.

Familjestadgan går dock att hitta på annan webbadress, och där utläser Liv&Rätt i Artikel (7); Skillnaderna i speciella ansvarområden följande definition av manligt och kvinnligt, enligt islams stadgar:

”Kvinnor med deras känslor, mjukhet samt feminina sida är källan till stabilitet och social lugn för män och deras familjer. Med hennes naturliga instinkt och oändliga tålamod i graviditeten,födseln samt moderskap, ser hon efter barnen och omvårdar dem genom att amma och uppfostra dem samt delta i alla deras angelägenheter.

Å andra sidan är mannen med hans styrka, kontinuerliga uthållighet samt möjligheten att utföra hårt arbete, ansvarig för uppehället, satisfiera familjens behov samt se efter och skydda dem.”

Kritiken mot familjestadgan har främst gällt att det i denna familjestadga påstås finnas indikationer på att man gör skillnad på laglig status mellan könen. Stämmer då detta? Svaret står att läsa i Artikel (8); Ansvarsfördelningen och skillnaden i laglig status:

”För att etablera rättvisa och uppnå ömsesidig respekt, måste de naturligt medfödda karaktärerna hos mannen och kvinnan tas hänsyn till när man överväger ansvarsfördelningen samt plikterna hos respektive kön. Denna nödvändighet leder till skillnader i varje könslagliga status, hursomhelst är denna skillnad begränsad till vissa situationer.Familjen är en av den viktigaste platsen där skillnader, förmågor och fysiska samt psykologiska sammansättningar hos varje kön utmärks.”

Enligt den muslimska familjestadga som till alldeles nyligen fanns att läsa på Islamiska Förbundets hemsida framgår alltså tydligt och klart att det ska finnas skillnader i könslaglig status. Men vad dessa består i framgår inte lika tydligt.

Fortsättningvis beskrivs hur man ska uppnå välfärd i samhället och även här poängteras skillnaderna mellan könen, i Artikel (9) Samhällsvälfärd uppnås genom bekräftelse av den naturliga skillnaden hos
karaktärerna:

”Varken logik, natur och heller inte Sharian tillåter att dessa skillnader samt speciella  karaktärer negligeras. Att göra detta vore att gå emot det naturliga tillståndet samt förneka naturliga fenomen vilka manifesteras i verkligheten samt i handlingar och som är allmänt kända för alla med vishet och övertygelse.”

Av Artikel (11) Förbjudet av unioner som inte godkänns av sharian framgår också att:

””Sharia-tillåtna giftermål” är det enda sättet som tillåts för mannen och kvinnan att ingåäktenskap, och det är den enda grunden till bildandet av en familj.”

och att

”Islam förbjuder alla andra unioner mellan män och kvinnor, även om de falskt kallas giftermål och den förbjuder också alla saker som leder till sådana relationer.”

Under Artikel (14) Familjens betydelse och nödvändigheten att ha en familjeledare kan vi läsa att ledarskapet för familjen

”har anförtrotts åt männen. Det är en administrativ position och regleras av heliga koranen samt profetens (fred vare med honom).”

När vi läser vidare i  Artikel (16) Bevarandet av den mänskliga rasen får vi också veta att:

”Allah skapade sexuella begäri människans kropp eftersom det är den naturliga (lagenliga) metoden till förökning.

För att uppnå detta mål, begränsar sharian accepterade giftermål till giftermål mellan mannen och kvinnan och således är det förbjudet att ingå andra former av unioner utanför sharians
accepterade former. Likaså är homosexuella relationer som inte leder till avkommor också förbjudet.”

Hela den omstridda muslimska familjestadgan återfinns här.

Den muslimska familestadgan publicerades på Islamiska Förbundets hemsida den 6 april 2009. Vid denna tid var Abderizak Waberi förbundets ordförande.

Abderizak Waberi betraktas av kritikerna som islamist och har vid flera tillfällen uttryckt reaktionära och odemokratiska åsikter. Trots detta är han idag moderat riksdagspolitiker. Kommer moderaterna nu att följa socialdemokraternas exempel och begära hans avgång?

Nej, säger Cecilia Magnusson, ordförande för Moderaternas förbundsstyrelse i Göteborg i  en intervju i Expressen. Hon menar istället att socialdemokraterna är ”trångsynta” och säger:

– Jag har fullt förtroende för Abdirisak både som moderat och som muslim. Vi har både religions- och föreningsfrihet i Sverige och Abdirisak har alltid agerat som en väldigt god företrädare för oss i Moderaterna.

Frågan är om moderaternas väljare håller med.

Redaktionen

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar