Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Ja till Livet i Almedalen: Kan man tvinga läkare och vårdpersonal att delta i dödshjälp?

Ja till Livet i Almedalen: Kan man tvinga läkare och vårdpersonal att delta i dödshjälp?

Spännande seminarium om dödshjälp i Almedalen - fr v Ruth Nordström, Roland Poirier Martinsson, MIkael Oscarsson och Gunilla Gomér samt moderator Siewert Öholm. (Foto: You Tube)

Spännande seminarium om dödshjälp i Almedalen – fr v Ruth Nordström, Roland Poirier Martinsson, MIkael Oscarsson och Gunilla Gomér samt moderator Siewert Öholm. (Foto: You Tube)

Kan man tvinga läkare och vårdpersonal attr delta i aktiv dödshjälp? Det var frågeställningen när Ja till Livet genomförde sitt första seminarium i Almedalen.

Aktivt dödande på sjukhus diskuteras alltmer och i debatten nämns även begreppet ”passiv” dödshjälp. På vilket sätt kan Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, Europarådet och Europadomstolen skydda svenska läkare mot att tvingas delta i handlingar som släcker mänskligt liv?

Moderator var Siewert Öholm och medverkade gjorde Gunilla Gomér, ordförande i Ja till Livet, Mikael Oscarsson, kristdemokratisk politiker, filosofen och debattören Roland Poirier Martinsson samt Ruth Nordström, jurist på Pro Vita. Så varför är då dödshjälp ett så brännbart ämne?

– Folk vill inte dö, menade Roland Poirier Martinsson. Det finns en rädsla och ett obehag inför döden som ligger bakom alla filosofiska och religiösa bevekelsegrunder. Tanken att samhället ska assistera människan stöter Å andra sidan finns det människor som lever under fruktansvärda omständigheter och som inte vill något annat än slippa sitt lidande.

Gunilla Gomér, som representerade Ja till livet, förklarade:

-Vi råder inte över döden och livet och jag tror inte människan ska göra det heller.

Gunilla Gomér menade att samhället hellre bör tala om livshjälp och hitta vägar för att försöka få människor att vilja leva snarare än dö men poängterade att Ja till Livet är en politiskt och religiöst obunden organisation som välkomnar människor med olika livsåskådningar så länge människans och livets värde står i centrum.

Mikael Oscarsson berättade om hospisvården och om möjligheterna till ett värdigt slut, och menar att frågan om människovärdet måste lyftas.

– Jag tycker den här frågan är väldigt viktig. Det är ingen lätt fråga, men det är väldigt viktigt att sätta sig in i verkligheten, menade Mikael Oscarsson som startat flera nätverk för att hjälpa riksdagsledamöterna att komma ut i verkligheten och tagit med dem till Ersta sjukhem, som har en välrenommerad palliativ vård.

Siewert Öholm, van debattledare, pekade på att Mikael Oscarsson är en av de politiker som också har ett ansvar för att den palliativa vården i Sverige byggs ut så att den omfattar fler människor.

-Det är det här som är etik, sa Siewert Öholm. Med ett år kvar till valet, hur ska ni göra för att få upp den här frågan?

Ruth Nordström, som också besökt den palliativa vården på Ersta sjukhem, förklarade att de som arbetar på hospis vet att berätta att de som kräver aktiv dödshjälp inte själva är sjuka – utan tvärtom friska människor som är rädda för att dö och därför vill kontrollera döden. Hon kunde också berätta om hur det ser ut i de länder i Europa där man idag tillåter aktiv dödshjälp:

– Om vi ser hur det ser ut i Europa, t ex i Holland och Belgien, ser vi också resultatet av dödshjälp. Vi ser hur detta system utnyttjas av arvingar som snabbare vill ha ut sitt arv, och vi kan se hur man nu skrivit ett protokoll som tillåter dödshjälp för spädbarn. Grunden behöver vara klar och tydlig här; livet har ett värde och behöver skyddas från början till slut.

Följ hela seminariet på You Tube.

Redaktionen

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar