Nättidning utgiven av föreningen Människovärde

Hem / Featured / Klagomål inlämnat till Europadomstolen

Klagomål inlämnat till Europadomstolen

Barnmorskorna med sina juridiska ombud utanför Europadomstolen i Strasbourg. Foto: Signe Marie Andreasson

Barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen, tillsammans med sina juridiska ombud, åkte i mitten på juni till Europadomstolen i Strasbourg för att lämna in ett klagomål mot svenska staten.

Ellinor Grimmark har kämpat för att få samvetsfrihet i Sverige under nästan fyra år och har förlorat både i tingsrätten i Jönköping och i Arbetsdomstolen. Även DO, Diskrimineringsombudsmannen, har sagt nej till hennes diskrimineringsanmälan. Linda Steen förlorade sitt mål i tingsrätten i Nyköping och hennes mål blev aldrig aktuellt för Arbetsdomstolen, eftersom Grimmark redan förlorat sitt mål där. Båda barnmorskorna blev skyldiga att betala motpartens rättegångskostnader på sammanlagt ca 2,8 miljoner.

Nu har frågan om rätten till samvetsfrihet nått högsta instans. Båda barnmorskorna, tillsammans med sina juridiska ombud, åkte till Europadomstolen i Strasbourg i Frankrike i mitten på juni och lämnade in ett klagomål mot svenska staten. Samtidigt arrangerades en presskonferens för svensk och internationell press med barnmorskornas juridiska ombud i Europadomstolen.

Europadomstolens uppgift är att döma i oklarheter och tvister kring brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Om ett klagomål tas upp fastställer domstolen om en kränkning har ägt rum eller inte. Domstolen är ingen överinstans till nationella domstolar och kan därför inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol.

Det Europadomstolen har att ta ställning till är om det föreligger en kränkning i barnmorskornas rätt till samvetsfrihet, religionsfrihet, åsikts- och yttrandefrihet enligt artikel 9 och 10 i Europakonventionen.  Den måste också se på om inskränkningarna varit proportionerliga eller om det hade gått att balansera både patienters och barnmorskors rättigheter. Det kan ta upp till två år innan Europadomstolen kommer med ett avgörande i fallet.

 

Cecilia K. Björfjell, chefredaktör Liv&Rätt

Om Cecilia K. Björfjell

avatar
Ansvarig utgivare/chefredaktör för Liv&Rätt