Nättidning utgiven av föreningen Människovärde

Hem / Featured / Ellinor Grimmarks mål till Europadomstolen

Ellinor Grimmarks mål till Europadomstolen

Ellinor Grimmark och hennes juridiska ombud har aviserat att ett klagomål kommer lämnas till Europadomstolen inom några månader. Foto: Abraham Engelmark

Arbetsdomstolens dom i Ellinor Grimmarks mål meddelades den 12 april.  Ellinor Grimmarks talan om allmänt skadestånd för brott mot Europakonventionen och om diskrimineringsersättning vann inte bifall. Istället fastställs tingsrättens dom och Grimmark förlorar således i både tingsrätten och Arbetsdomstolen. Hon blir dessutom tvungen att betala alla Landstingets rättegångskostnader, vilket enligt hennes juridiska ombud står i strid med tidigare praxis i diskrimineringsärenden.

Sveriges Radio har genom en mängd program spridit uppgifter om att organisationen ADF International skulle vara inkopplad för att driva en kampanj för att ”påverka aborträtten i Europa”, trots att Ellinor Grimmarks juridiska ombud vid ett flertal tillfällen påpekat att abortlagstiftningen i olika länder inte bestäms av vare sig EU eller Europarådet, utan av respektive land på nationell nivå. För att få till en ändring i abortlagen i Sverige eller i ett annat land i Europa krävs att en majoritet av ledamöterna i riksdagen röstar för en lagändring.

Spekulationerna om att ADF International skulle täcka rättegångskostnaderna i Arbetsdomstolen har också tillbakavisats ett flertal gånger av hennes juridiska ombud. Ellinor Grimmark får inte något som helst ekonomiskt stöd för att täcka de 606 000 kronor som hon dömts att betala av Arbetsdomstolen för Landstingets rättegångskostnader. Flera insamlingar till barnmorskan har därför startats. Liv&Rätt:s huvudman, stiftelsen Provita, är initiativtagare till en av insamlingarna (www.stiftelsenprovita.se).

Ellinor Grimmark och hennes juridiska ombud har aviserat att ett klagomål kommer lämnas till Europadomstolen inom några månader. Det Europadomstolen har att ta ställning till är om det föreligger en kränkning av Ellinor Grimmarks rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet.

Cecilia K. Björfjell, chefredaktör Liv&Rätt

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar