Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Liv&Rätt avslöjar: Broderskap ville ha Omar Mustafa på riksdagslistan

Liv&Rätt avslöjar: Broderskap ville ha Omar Mustafa på riksdagslistan

Med anledning av Omar Mustafas avgång har troende socialdemokrater, före detta broderskapare, flitigt kritiserat socialdemokratiska partiet i debattartiklar och på sociala medier. Man påstår att det pågått ett ”drev med tydliga islamofobiska förtecken”, och bagatelliserar bekräftade förbindelser mellan Omar Mustafa och kända extremister. Men enligt en initierad källa som Liv&Rätt talat med finns inom broderskap en vurm för islamism – och en strävan efter att få in Omar Mustafa på riksdagslistan i Stockholms arbetarekommun.

Enligt Liv&Rätts källa har vissa krafter inom broderskap länge flirtat med Islamiska förbundet. Islamiska förbundet beskrivs på en internationell nyhetssajt, som granskar Muslimska Brödraskapets verksamhet, som ”brödraskapets representant i Europa”. Ändå har Broderskaps representanter alltså valt att samarbeta främst just med denna organisation. Andra muslimska organisationer finns föga intresse för

– Om man nu verkligen bryr sig om muslimer rent generellt, varför samtalar man då inte med andra muslimska organisationer? Varför är det just Islamiska Förbundet man vänder sig till? säger Liv&Rätts källa.

Liv&Rätts källa är djupt oroad över vilka effekter Broderskaps allianser med islamister kan få.

– Det kommer inte bara att förändra socialdemokraternas politik, utan påverka alla partier och både in- och utrikespolitiken. Islamiska Förbundet sätter religionen främst, och har en klar agenda för att föra in islam i den svenska politiken. Och det är ju ingenting som gynnar muslimer i allmänhet.

Liv&Rätts källa menar att broderskapare runt om i landet har väldigt liten insyn i vad som pågår i organisationens inre krets, som hon beskriver som något av en sekt:

– De flesta är inte alls medvetna om vad som händer. De ser förstås gärna en dialog med andra troende, men den här lutningen mot islamism finns det inget stöd för i organisationen överhuvudtaget.

– Det här har ju utvecklats under flera år, fortsätter Liv&Rätts källa. Till stor del handlar det om organisationen Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm, där Omar Mustafa var en av grundarna och dessutom varit styrelseordförande.

Det finns alltså en stark koppling mellan Hjärta och Islamiska Förbundet, en möjlig orsak till att Hjärta hellre söker samarbete med Islamiska Förbundet än med andra muslimska organisationer. Hjärta är också den enskilda organisation som för Omar Mustafas talan mest högljutt och Liv&Rätts källa nämner Anna Ardin, Hjärtas vice ordförande och enligt egen utsago ”frihetlig feminist”, som en av dem som varit mest pådrivande i kampen för att lyfta fram Omar Mustafa, både som medlem i partistyrelsen och på riksdagslistan.

-De känner varandra väl och det finns starka personliga kopplingar mellan dem, säger Liv&Rätts källa och tillägger:

– Det är faktiskt främst bland de mer radikala kvinnorna i Broderskap man hittar den här vurmen för islamism och islamister. Ju mer islamistiskt, desto mer radikalt, verkar de tro.

Hur det kommer sig att vurmen för islamism och för Islamiska Förbundet är så stor just bland de mer radikala kvinnorna inom Broderskap kan inte Liv&Rätts källa förklara men vi får veta att det är ett genomgående mönster.

Det är inte bara Anna Ardin som har en personlig koppling till Omar Mustafa. Även journalisten och prästen Helle Klein – som i likhet med Anna Ardin tagit ställning för Mustafa i debatten och på Twitter – känner Omar Mustafa på ett personligt plan.

– Även Helle Klein har ju suttit i Hjärtas styrelse, berättar Liv&Rätts källa. Det finns alltså en personlig koppling också mellan henne och Omar Mustafa, Och så är det med hela den inre broderskapskrets som nu ställer sig på Omar Mustafas sida. De där 29 namnen som skrev under debattartikeln i SVD är till exempel alla aktiva just i denna lilla sekteristiska krets och lutar sig alla mot islamismen.

Samtidigt som Anna Ardin med flera lyft fram just Omar Mustafa som affischnamn har man även kampanjat för att få bort en annan socialdemokrat med utländsk härkomst, Arhe Hamednaca.

– Arhe Hamednaca har länge varit aktiv i kampen mot hedersvåldet, förklarar Liv&Rätts källa, och det är något som verkligen stör det islamistiska gänget. Ju mer radikal feminist man är desto mer benägen är man ju att förneka hedersvåldet och hedersbegreppet. Därför vill de helt enkelt bli av med Arhe Hamednaca.

På frågan om det är fler som har reagerat på de islamistiska strömningarna bland Troende socialdemokrater – före detta Broderskap – blir svaret ett tveklöst ja:

– Vi är många som har reagerat. Men få av oss vågar gå ut öppet och säga något offentligt. Det här är högljudda människor som är livligt aktiva på sociala medier och som snabbt sätter igång svartmålningskampanjer mot dem som opponerar sig mot flirten med islamismen. Ibland kan man tro att de inte har något annat att göra än att blogga och twittra.

Liv&Rätts källa säger avslutningsvis:

– Det faktum att de hörs och syns så mycket på nätet och andra sammanhang gör att de får en enorm uppmärksamhet. Men de är i själva verket en liten minoritet vars åsikter inte har någon förankring bland medlemmarna.

Redaktionen

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar