Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Liv&Rätt avslöjar: Därför har Carin Jämtin hållit en låg profil i Mustafa-affären

Liv&Rätt avslöjar: Därför har Carin Jämtin hållit en låg profil i Mustafa-affären

En dryg månad efter det som kommit att kallas ”Mustafagate” står det klart att även om delar av den socialdemokratiska ledningen tagit avstånd från samröret med religiösa extremister så har kärnan inom Troende socialdemokrater i Stockholmföre detta Broderskapsrörelsen – inte gjort det. Tvärtom saknar man helt förmågan att reflektera över det som skett, och över sina egna val, säger en initierad källa till Liv&Rätt.

-Det finns ingen eftertanke, inga reflektioner. Den lilla kretsen i Troende socialdemokraters Stockholmssfär vurmar för islamister på bekostnad av landets övriga muslimer. Och allt detta prat om det ”muslimska civilsamhället”… Vad är det för trams? Det finns bara ett civilsamhälle.

En av de tongivande i rörelsen är Rashid Musa, som arbetar för Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén. På ytan socialdemokrat och antirasist, men skenet bedrar, säger Liv&Rätts källa.

-Om man tittar lite närmare på honom inser man snart att han har ganska betänkliga kontakter, säger Liv&Rätts källa, som vill vara anonym på grund av en rädsla för repressalier.

En sökning på Rashid Musa ger vid handen att han vid ett tillfälle låtit sig intervjuas av Svenska Dagbladet och där klargjorde att det finns ”större problem” än terrorism. Han ställer sig också bakom de svensksomalier som genom åren anslutit sig till den islamistiska terrororganisationen al-Shabab och har vid ett tillfälle varit med och bjudit in den terrordömde Munir Awad  till en konferens.

Att Rashid Musa har överseende med religiös extremism framkommer av hans  Twitterdialog med en annan journalist, där han envist förnekar att den brittiska religiösa extremisten Yvonne Ridley, som är känd över hela världen för sitt judehat, skulle vara antisemit.

Hjärtats antirasisttaleskvinna Anna Ardin är en av dem som varit mest utagerande i försvaret av islamisterna, och som också gärna pekar ur meningsmotståndare som islamofober och rasister.

-Hon har blivit vad man kallar en nyttig idiot för de islamistiska krafterna i Sverige, säger Liv&Rätts källa.

Anledningen till att islamismen fått en så framträdande och privilegierad roll inom Socialdemokraterna beror, enligt Liv&Rätts källa, på flera saker. Dels finns det inom partiet en ovana att diskutera islam och islamism. Dels  har ledningen inom Broderskap ett stort nätverk.  

-Det är visserligen en liten grupp människor som vurmar för islamism och religiös extremism, säger Liv&Rätts källa, men den är röststark och tongivande på sociala medier. De har också enormt viktiga kontakter, som exempelvis journalisten Helle Klein som suttit med i Hjärtas styrelse och som har arbetat på både Aftonbladet och nu Dagens Arena.

-På sociala medier har de här människorna målat upp debatten om Omar Mustafa som ”för eller emot  rasism”. De flesta socialdemokrater och broderskapare i resten av landet tror på den bilden eftersom de inte är insatta i vad som sker inom Hjärta. Men i själva verket handlar det om vilka muslimer som ska få representera den stora gruppen muslimer i samhället. Och Anna Ardin, Peter Weiderud, Lars G Linder och flera andra i Broderskaps Stockholmssfär har helt enkelt bestämt sig för att samarbeta  just med islamisterna.

Liv&Rätts källa fortsätter:

-Så fort det kommer upp till diskussion att ta kontakt med andra muslimska organisationer än Islamiska Förbundet i Sverige,IFIS, och organisationer med samma värderingar blir man attackerad.

Inför S-kvinnors ordförandebyte under veckan har partiet lyft fram Irene Wennemo.

-Irene Wennemo är en av påhejarna kring Omar Mustafa, säger Liv&Rätts källa. Hon känner honom väl och har uttalat sig mycket positivt om honom.

Liv&Rätts källa tror inte att Irene Wennemos egna värderingar är första prioritet för partiet.

-Man vill helt enkelt lyfta fram personer som inte granskar islamistvurmen och som inte ställer frågor.

Frågan om de troende socialdemokraternas egentliga värderingar kommer ständigt upp till diskussion och enligt Liv&Rätts källa ligger en stor del av problemet hos partisekreteraren Carin Jämtin.

-Carin Jämtin använder sin maktposition för att främja de här krafterna, säger Liv&Rätts källa och menar att det är på grund av sin starka koppling till islamistgrenen inom Broderskap partisekreteraren hållit en låg profil under Mustafa-debatten.

-Hon är ansvarig för att rensa upp bland extremisterna – istället gör hon precis tvärtom.

En av förklaringarna till Carin Jämtins starka koppling till broderskaparna och därmed till islamisterna ligger i Alaa Idris, som är partisekreterarens närmaste medarbetare och som 2011 reste till Egypten för att bland annat samtala med representanter för Muslimska Brödraskapet.

-Carin Jämtin göder den felaktiga uppfattningen att diskussionen om Broderskaps islamismvurm handlar om ”för eller emot rasism”, när det i själva verket handlar om islamism kontra islam och om vilka muslimer som ska få representera muslimer i Sverige. Det ger en mycket bekymmersam effekt när partisekreteraren intar den hållningen.

Det finns ingenting som tyder på att Carin Jämtin delar de extrema värderingarna, påpekar Liv&Rätts källa:

-Nej, det gör det inte. Däremot är hon förstås mån om sin maktposition och därför har hon överseende med dem.

Liv&Rätts källa hyser föga hopp om att Troende socialdemokrater ska börja reflektera över sina ställningstaganden.

-Ledningen är numera en frontorganisation för islamister, det är något man tydligt kan konstatera. Och efter diskussionen om Omar Mustafa framträder bilden av detta samröre med extremister ännu tydligare. Debatten har inte lett till någon nyansering, eller ens försök till det, utan det har blivit precis tvärtom. Peter Weiderud sitter där han sitter – det finns inte ens någon motkandidat – och det ser dystert ut på alla fronter.

Liv&Rätts källa drar paralleller med de länder i Nordafrika där revolterna och den arabiska våren resulterat i en livlig debatt om islam kontra islamism.

-Inom Broderskap är det precis tvärtom.

Anna Ardin har i en kommentar på Twitter sagt att Liv&Rätts källa ljuger samt framställt en önskan att få veta vem Liv&Rätts källa är. Liv&Rätt iakttar källskydd, men har erbjudit Anna Ardin, eller någon annan i Broderskap, en intervju för att bestrida påståendena om Broderskap.

Redaktionen

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar