Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Liv&Rätt avslöjar: Omar Mustafa samarbetade med Abdirizak Waberi i kampanj mot kvinnlig politiker

Liv&Rätt avslöjar: Omar Mustafa samarbetade med Abdirizak Waberi i kampanj mot kvinnlig politiker

Omar Mustafa samarbetade med moderaten Abderizak Waberi för att peta Nalin Pekgul från S-kvinnornas ordförandepost, enligt Liv&Rätts källa. (Foto: Wikimedia Commons)

Omar Mustafa samarbetade med moderaten Abderizak Waberi för att peta Nalin Pekgul från S-kvinnornas ordförandepost, enligt Liv&Rätts källa. (Foto: Wikimedia Commons)

I förra veckans nummer av Liv&Rätt kunde vi avslöja att Troende socialdemokrater – före detta Broderskap – i Stockholm kampanjat för att få in Omar Mustafa på riksdagslistan. Nu kan vi avslöja att det förekommit ett samarbete mellan Omar Mustafa och flera socialdemokratiska politiker med moderata politiker för att undanröja kritiken mot islamisterna.

Efter avslöjandena om att Troende socialdemokrater i Stockholm kampanjat för att få in Omar Mustafa på riksdaglistan berättar nu Liv&Rätts källa om ytterligare kopplingar mellan det forna Broderskap och islamister i Sverige. 2010 startade Omar Mustafa tillsammans med moderate riksdagsmannen Abdirizak Waberi en Facebooksida för att få Nalin Pekgul petad som S-kvinnornas ordförande – och de stöttades av socialdemokratiska feminister som Sara Gunnerud:

-Omar Mustafa samarbetade med Abdirizak Waberi på en Facebooksida för att få bort Nalin Pekgul från ordförandeposten i socialdemoklratiska kvinnoförbundet.

Facebooksidan är borta sedan länge och Liv&Rätt har inte kunnat finna några spår efter den, men vår källa hävdar att både Mustafa och Waberi var initiativtagare och att deras syfte var att få bort Nalin Pekgul på grund av hennes starka kritik mot den typ av islamism som de båda männen företräder.

-Det var en grupp män med extrema åsikter som drev kampanjen mot Nalin Pekgul, säger Liv&Rätts källa. Men de hade också feministiska kvinnor med sig i kampanjen.

En av kvinnorna som stöttade det islamistiska initiativet mot Nalin Pekgul var Sara Gunnerud, feminist och socialdemokrat och verksam inom Unga S-kvinnor och i den socialdemokratiska föreningen Rebella. Rebella bildades våren 2003 för att driva opinion i frågor som berör jämställdhet och medverka till att bryta könsmaktsstrukturer och säger sig vilja jobba för att Socialdemokraterna ska driva ”ännu smartare och ännu mer progressiv politik för jämställdhet”. Trots detta har alltså Sara Gunnerud varit en av dem som tagit ställning, för islamistiska män med extrema åsikter om Rebellas hjärtefrågor, mot en muslimsk kvinna som velat bromsa det islamistiska inflytandet i partiet.

-Ja, Sara Gunnerud har varit pådrivande i kampen för Omar Mustafa från ett tidigt stadium. Det finns en pakt mellan de här feministiska kvinnorna och de islamistiska männen. Det är inte i första hand muslimer de vill värna, utan just islamisterna.

-När det gällde kampen för att få bort Nalin Pekgul gick det alltså så långt att man ingick en pakt över partigränserna då Omar Mustafa och Abdeizak Waberi gjorde gemensam sak mot Nalin Pekgul, med feministiser som Sara Gunnerud som påhejare.

Liv&Rätts källa menar att förklaringen står att finna i Nalin Pekguls förhållningssätt till islamismen. Nalin Pekgul skrev redan 2010 en debattartikel på Newsmill där hon starkt kritiserade de fundamentalistiska islamisternas idéer och varnade för deras framfart i Sverige:

”När muslimska organisationer tog kontakt med svenska politiker och myndigheter var de tillmötesgående eftersom de var mycket angelägna att visa att muslimerna tillhörde det svenska samhället lika väl som alla andra som lever här. Problemet var bara att de strikt religiösa organisationer som tog kontakt inte representerade den stora majoriteten av muslimerna i Sverige. Politikernas försök till dialog bidrog på så sätt till att stärka de fundamentalistiska krafterna bland de svenska muslimerna. Här visar sig också politikernas och myndigheternas okunskap om islam.”

-Nalin Pekgul har ju hela tiden försökt bromsa samröret med extremister och islamister, säger Liv&Rätts källa. Det är därför de vill ha bort henne.

Liv&Rätt: Hur ser du på att Ulf Bjereld, som i många fall är en balanserad röst, nu pratar om ”källkritisk kollaps” och tar Omar Mustafas parti?

-Den här inställningen till islamism genomsyrar hela det islamistiska gänget inom Broderskap. Om du talar med Cecilia Dalman Eek får du samma svar som du får av Bjereld eller Ardin eller Weiderud. De är helt besjälade av detta och kan varken ta kritik eller respektera människor som tycker annorlunda än de själva.

Liv&Rätts källa fortsätter:

-Det här gänget bemöter all kritik med att den är islamofobisk. Det gör det ju enkelt för dem, de slipper argumentera och kan istället peka ut andra som ”onda” medan de själva får förbli ”goda”. Men det är alltså inte så att den här lilla gruppen bryr sig speciellt mycket om muslimer generellt. De värnar främst islamisterna och de försöker systematiskt få bort alla som andas kritik mot islamism och islamister.

Liv&Rätt: Men hur passar egentligen den islam som företräds av Islamiska Förbundets in i den socialdemokratiska ideologin?

-Den här formen av islamism är ju inte alls förenlig med den socialdemokratiska ideologin. Det är det som gör det så märkligt att troende socialdemokrater vill släppa in politisk islam i partiet.

Jonas Bergström, en av de troende socialdemokrater som skrivit under Svenska Dagbladets artikel där man avkrävde en ursäkt åt Omar Mustafa, skriver på Twitter att Liv&Rätts källa har fel på flera punkter. Liv&Rätt har erbjudit Jonas Bergström att ge sin syn på saken i en intervju men han har avböjt.

 Redaktionen

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar