Nättidning utgiven av föreningen Människovärde

Hem / 2013 / Lundsberg stängs – ett första steg mot nedläggning

Lundsberg stängs – ett första steg mot nedläggning

Efter nollningen där elever brändes med strykjärn på Lundsberg ska skolledningen utredas. (Foto: Wikimedia Commons)

Efter nollningen där elever brändes med strykjärn på Lundsberg ska skolledningen utredas. (Foto: Wikimedia Commons)

Efter uppgifterna om en ovanligt våldsam och brutal så kallad nollning av elever har Skolverket nu beslutat att tillfälligt stänga Lundsbergs internatskola.

Nollningen där elever brändes med strykjärn på Lundsberg blottar stora brister i internatskolans kontroll. Nu ska skolledningen utredas.

Skolinspektionens beslut att stänga skolan innebär ett tillfälligt verksamhetsförbud för skolan. Det innebär att skolan stängs från och med i morgon, torsdag. Förbudet får gälla högst sex månader.

Krav på åtgärder

“Händelsen är av mycket allvarlig karaktär och visar att stiftelsen inte förmått att genomföra den förändring man tidigare åtagit sig”, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen enligt ett pressmeddelande.

Kopplat till beslutet är krav på en rad åtgärder som skolan måste vidta för att i framtiden kunna återta verksamheten.

De nio elever som misstänks ha deltagit i misshandeln har skickats hem.

– Vi ser väldigt allvarligt på det som har skett. Nio elever har möjligen gjort saker som inte är tillåtna enligt vårt regelverk. Men nu ska vi gå vidare och se vilket ansvar vuxenvärlden har i det här, säger Ulf Rehnmark, styrelseledamot i Lundsbergs stiftelse.

Brändes med strykjärn

Det var förra lördagen som två elever, 14 och 15 år, under en nollning brändes med strykjärn vid internatskolan Lundsberg. Två äldre elever som misstänks ha varit drivande ska snart kallas till förhör, enligt åklagare. Men samtliga nio som misstänks för inblandning fick på tisdagen lämna skolan och åka hem, efter beslut av skolstyrelsen.

Riskfylld period

Styrelsen inleder en internutredning kring vilka åtgärder skolledningen vidtagit inför skolstarten — en tid som man av erfarenhet vet innebär en påtaglig risk.

– Reglerna säger att det inte får förekomma nollning eller invigningsritualer, samtidigt finns det gamla traditioner på skolan som vi måste kämpa emot. Vi vill kartlägga vilken beredskap skolledningen haft, säger Ulf Rehnmark.

Han medger att kontrollen brustit, men vill inte peka ut någon som ansvarig.

– Vi återkommer med våra konklusioner i veckan.

TT: Vad händer med rektorn?

– Det är en av de frågor som ingår i analysen.

Fler granskningar

Parallellt med förundersökningen pågår också skolmyndigheternas granskning. Utbildningsminister Jan Björklund avböjer att svara på frågan om hur många gånger en enskild skola ska kunna begå övertramp, men säger:

– Det är Skolinspektionen som gör granskningarna och jag ska lyssna mycket noga på deras slutsatser. Om Skolinspektionen landar i slutsatsen att tillståndet ska dras in, så kommer jag inte att tveka att fatta det beslutet.

Skolinspektionen har besökt skolan ett antal gånger, med en rad inspektörer, i en inspektion som avslutades i april 2013, berättar Begler. Skolan har vidtagit en hel del åtgärder, säger hon.

– Det är väldigt sorgligt att konstatera att så kort efter tillsynen, bara några dagar efter skolstart, så inträffar så allvarliga händelser, säger Begler.

– Det är inte på något sätt förenligt med hur det ska se ut på en skola. Vi ser att de åtgärder som vidtagits har inte på något sätt räckt till.

“Ett första steg mot nedläggning”

Samtidigt meddelar inspektionen regeringen att den anser att statsbidraget till skolan bör stoppas.

– Väldigt ingripande beslut, jag är medveten om det, men vi har ändå ett uppdrag om att skydda barn och elever från allvarliga kränkningar, säger Begler.

TT: Kan man betrakta det här som ett första steg mot en nedläggning?

– Man kan betrakta det som ett första steg, säger Begler.

Men hon lägger till att det är teoretiskt möjligt att skolan kan fortsätta sitt uppdrag om man kan garantera tryggheten för eleverna.

Bara en gång tidigare har Skolinspektionen beslutat om ett omedelbart verksamhetsförbud. Ett sådant utdelas bara när det finns uppenbara risker för eleverna.

Många övergrepp

Under de senaste åren har Lundsbergs skola uppmärksammats i samband med ett flertal övergrepp eller falla av kränkningar. I oktober 2011 gjorde Skolinspektionen ett oanmält besök och fann att pennalism förekom. I november samma år polisanmälde Skolinspektionen våld på skolan och en förundersökning inleddes.

Inspektionen fick efter besöket muntliga uppgifter om sexövergrepp på skolan. Detta sågs som frågor inom diskrimineringsombudsmannens ansvarsområde, och uppgifterna lämnades dit. DO vidtog inga åtgärder och polisen underrättades inte.

Förundersökningen om misshandel lades senare ned, då de utpekade offren förnekade att de drabbats.


Om Redaktion Liv och Rätt

avatar