Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2012 / Mänsklig rättighet att köpa sex?

Mänsklig rättighet att köpa sex?

Är det en mänsklig rättighet att få hjälp att komma i kontakt med prostituerade? Den frågan diskuteras för närvarande i Danmark, där prostitution är tillåten och vissa anser att offentligt anställda ska få förmedla denna form av sexkontakter åt personer med funktionsnedsättning.

Danmarks största nätportal för etiska frågor och dilemman, www.etik.dk , tar i artikeln ”Dilemma: Har handicappede ret til sex?” upp frågan om det är samhällets uppgift att hjälpa personer med funktionsnedsättning att ha sex genom att förmedla kontakter med prostituerade.

Enligt danska socialdepartementets riktlinjer ”Sexualitet – oberoende av handikapp” ska sexuell hälsa ses som en grundläggande mänsklig rättighet. Enligt departementet är det samhällets uppgift att se till ingen medborgare berövas denna rättighet, inte heller de med funktionsnedsättning.

Riktlinjer om hjälp

I enlighet med dessa riktlinjer har man gett anvisningar till kommunerna om vilka olika former av ”sexualinlärning” till exempelvis utvecklingsstörda som är tillåten, där det bland annat ingår att hjälpa människor med funktionsnedsättning som vill ha hjälp med att ha samlag med varandra eller att se till att de får kontakt med prostituerade. I Danmark är prostitution laglig.

 [private_Prenumeration på Liv och Rätt]

Medan företrädare för en sexualliberal syn anser det vara samhällets ”plikt” att förmedla kontakt mellan personer med funktionsnedsättning och prostituerade, anser andra att sexhandel skadar de prostituerade och bör bekämpas. Kommunen ska inte förmedla kontakt och ge ekonomiska bidrag som stödjer prostitution.

Risk för farliga situationer

Nu har den danska regeringen sagt att man inte vill att offentligt anställda förmedlar kontakt med prostituerade till vårdtagare med funktionsnedsättning.

Detta ogillas av exempelvis Simon Simonsen, pedagog och sexualkonsulent som bland annat är verksam på boenden för utvecklingsstörda. Ett totalt förbud mot förmedling av kontakt till prostituerade kan medföra att de handikappade försätts i oöverskådliga och potentiellt farliga situationer, menar Simonsen i en intervju i nättidningen Information.

Han menar att ett förbud mot att pedagoger är behjälpliga med att förmedla kontakt mellan handikappade och prostituerade inte kommer att betyda att de handikappade slutar med att besöka prostituerade.

Splittrande fråga

Sofie Carsten Nielsen, folketingsledamot och Radikale Venstres talesperson i jämställdhetsfrågor var dock tydlig när hon uttalade sig i danska nyhetsprogrammet TV Avisen nyligen:

– Prostitution är skadligt och därför ingenting vi ska uppmana offentlig personal att hjälpa till med, fastslog hon.

Frågan om prostitution splittrar flera av de danska partierna. Generellt sett ser manliga politiker i allmänhet mer positivt på prostitution än de kvinnliga som oftare har ett mer kritiskt perspektiv. I medierna allmänt tycks frågan också i första hand handla om att skaffa kvinnliga prostituerade till män med förståndshandikapp, inte tvärtom.

Eva Löfquist

 

[/private_Prenumeration på Liv och Rätt]

Om Eva Löfquist

avatar
Eva Löfquist är kulturvetare med etnologi som huvudämne och historia och litteratur som övriga ämnen. Hon har bland annat arbetat som skribent samt inom sjukvården och äldrevården, men hennes viktigaste arbetserfarenhet anser hon vara den som fyrabarnsmamma.