Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2012 / ”Mänskliga rättigheter ett misstag”

”Mänskliga rättigheter ett misstag”

Ayatollah Sadegh Larijani, chef för det iranska domstolsväsendet, uttalade den 2 februari att Iran gjorde ett misstag när man undertecknade FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Uttalandet om de mänskliga rättigheterna gjordes i samband med en konferens om mänskliga rättigheter i Teheran i början av februari.

 [private_Prenumeration på Liv och Rätt]

Sadegh Larijani försvarade Irans policy att landets domare tillämpar sharialagar oavsett om de står i motsättning till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Han citerade också Irans president Ahmadinejads uttalande om att Iran är det friaste landet i världen.

FN:s särskilde rapportör Ahmed Shaheed lämnade i slutet av oktober2011 in sin första rapport till generalförsamlingen om läget i Iran. Han konstaterade i rapporten att han genom vittnesbörd från individer och organisationer kan se ett mönster av systematiska övergrepp mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Iran undertecknade deklarationen om de mänskliga rättigheterna redan 1948, men har upprepade gånger uppmärksammats för sina många brott mot dessa.

Redaktionen

 [/private_Prenumeration på Liv och Rätt]

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar