Nättidning utgiven av föreningen Människovärde

Hem / 2013 / Minihjärna skapad av forskare

Minihjärna skapad av forskare

Stockholm (TT)

Forskare har lyckats skapa en bit vävnad som har stora likheter med en mänsklig hjärna.

Vävnaden, som är stor som en ärta, är uppbyggd av stamceller som fått organisera sig själva.

Forskarna, som är verksamma i Storbritannien och Österrike, kallar skapelsen en cerebral organoid. Den fungerar givetvis inte som en riktig hjärna, men den organiserar sig på sätt och vis som en sådan.

Stamcellerna imiterar strukturen hos en vanlig hjärna. Vävnaderna växer och bildar tredimensionella lager, precis som hjärnceller under utveckling.

Den cerebrala organoiden, eller “minihjärnan”, är inte bara märklig i sig. Enligt forskarna, vars resultat publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature, innebär den ett genombrott för vetenskapen om den mänskliga hjärnan.

Framför allt underlättas studier av vissa neurologiska sjukdomar där hjärnans normala utveckling rubbats, i första hand så kallad mikrocefali — ett tillstånd där hjärnans storlek är kraftigt förminskad.

Hittills har man använt sig av mushjärnor för detta, men dessa fungerar dåligt som modeller eftersom hjärncellerna hos möss inte utvecklas på samma sätt som hos oss. Möss drabbas heller aldrig av lika svår mikrocefali som människor.

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar