Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Mobilen riskfylld distraktion på BB

Mobilen riskfylld distraktion på BB

Stockholm (TT)

Risken för att spädbarn slutar andas kort efter födseln kan vara större än vad man tidigare trott, enligt en ny studie. Forskarna pekar på att mobiltelefonen kan dra uppmärksamheten från den nyfödda.

När forskarna och barnläkarna Nicolaus J Pejovic och Eric Herlenius analyserade data om 68 364 födslar i Stockholmsområdet fann de 26 fall där till synes helt friska bebisar under sitt första levnadsdygn plötsligt och oförklarligt kollapsat och slutat andas. Även mödrarna var friska och förlossningarna hade varit normala.

Samtliga 26 fall var potentiellt livshotande men samtliga barn klarade sig. Vid två års ålder hade alla barn utvecklats normalt, utom ett som fått en lindrig CP-skada.

Oväntat

Eric Herlenius, verksam vid Karolinska institutet och sjukhuset, understryker att andningsstillestånd hos nyfödda är sällsynt. Men andelen drabbade i studien, 38 per 100 000, var ändå oväntat hög jämfört med vad andra europeiska studier visat.

– Anledningen kan vara att sjukhusen i Stockholm är duktiga på att rapportera. Det kan möjligen också ha en koppling till att man här i Norden gärna tidigt lägger barnet till bröstet. Det är bra — men har föräldrarna eller vårdpersonalen inte uppsikt över att barnet har fria luftvägar kan det gå illa, säger Eric Herlenius.

Vill berätta

De flesta av de 26 spädbarnen låg på mage, hud mot hud, när de slutade andas. Forskarna konstaterar att tre av mammorna just då använde sin mobiltelefon.

– Även tidigare studier har visat på en koppling till distraktionsmoment, som att mamman ligger och blir sydd. Men även mobiltelefonen kan distrahera. Med all rätt vill man berätta sin nyhet för omvärlden, men någon ska alltid ha fokus på barnet. Det är viktigt att informera om det, även om de allra flesta bebisar inte drabbas av en livlöshetsattack, säger Eric Herlenius.

Studien presenteras i tidskriften Acta Paediatrica.

Om Bitte Assarmo

avatar
Fri skribent med hjärtat till vänster, som brinner för rättvisa och människovärde. Bor i idyllisk femtiotalsförort söder om Stockholm men har rötterna i Bergslagens mäktiga granskogar.