Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / Om

Om

Liv&Rätt

Liv&Rätt är en prenumerationstidning på nätet med nyheter ur ett människovärdes- och demokratiperspektiv. Tidningens innehåll presenteras på flera sätt, exempelvis i nyhetsartiklar och reportage, olika former av opinionstexter, kulturartiklar och personliga krönikor.

Liv&Rätt (www.livochratt.se) innehar utgivningsbevis för databasen utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Utgivningsbeviset innebär att databasen Liv&Rätt (www.livochratt.se) har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Databasens tillhandahållare är föreningen Människovärde (802510-0507).

Liv&Rätt:s huvudman är föreningen Människovärde.

Ansvarig utgivare är Cecilia K. Björfjell.

Värdegrund

Liv&Rätt:s värdegrund vilar på människovärdesprincipen, det vill säga idén om människans unika och okränkbara värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

Som grunddokument för denna princip utgår Liv&Rätt från de grundläggande fri- och rättigheter så som de formuleras i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, Barnkonventionen och i Warszawadeklarationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatliga principer.

Uppdrag

Liv&Rätt:s uppdrag är att:

  • förmedla väldokumenterad och lättillgänglig information som rör människovärdes- och människorättsfrågor,
  • öka läsarnas medvetenhet om dessa frågors betydelse för ett fritt och rättssäkert samhälle.
  • vara en arena för dialog och debatt i dessa frågor i konstruktiv och respektfull anda.
  • vara en motkraft mot ideologiska, religiösa och politiska strömningar som åsidosätter människovärdesprincipen.