Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / Featured / Organisationen Människovärde startar!

Organisationen Människovärde startar!

Med en organisation kommer tydligheten för de frågor som tidigare drivits bli större och styrkorna inom organisationerna bättre tas till vara, säger Cecilia K. Björfjell, ansvarig administratör på Människovärde. Foto: Privat

Ja till Livet och Provita har under många års tid arbetat med frågor som rör människovärde. Stiftelsen Provita har arbetat för utbredandet av den kristna etiken i samhället och för att främja människovärdesprincipen. Ja till Livet har varit Sveriges största livsrättsorganisation med fokus på abort och dödshjälp.

Under våren 2017 beslutades att organisationerna går ihop och bildar föreningen Människovärde.

  • Med en organisation kommer tydligheten för de frågor som båda organisationerna drivit bli större och styrkorna inom organisationerna bättre tas till vara, säger Cecilia K. Björfjell, ansvarig administratör på Människovärde, till tidningen Liv och Rätt.

Hur kommer Människovärdes arbete se ut framöver?

  • Människovärde vill verka för en ökad respekt för människovärdet. Bland annat kommer man att driva frågor som rör abort, samvetsfrihet, dödshjälp, fosterdiagnostik, surrogatmödraskap och sexuell hälsa. Människovärde vill medverka för att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människovärde och vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärde, förklarar Cecilia K. Björfjell.

Hur ser arbetet med Livlinan ut?

  • Genom telefonjouren Livlinan vill man ge rådgivning, stöd och hjälp till kvinnor och män som är eller har varit involverade i en abortsituation och till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Livlinan har hjälpt hundratals kvinnor och grundaren, barnmorskan Ingrid Karlsson, finns med bland rådgivarna, säger Cecilia K. Björfjell.

Vad kommer vara fokus för organisationen Människovärde?

  • Organisationen Människovärde kommer fokusera på opinionsbildning och rådgivning men även på utbildning. Vi vill utbilda i frågor gällande människans unika och okränkbara värde från livets början till dess slut, och kommer arrangera konferenser, temadagar och föreläsningar.

Vad innebär detta för tidningen Liv & Rätt?

  • I och med organisationsförändringen kommer webbtidningen Liv&Rätt få Människovärde som ny huvudman och ingå som en del i Människovärdes verksamhet för opinionsbildning.

 

Redaktionen, Liv&Rätt

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar