Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / Featured / På tiden att abortgränsen ses över

På tiden att abortgränsen ses över

Idag får barn som föds i samma vecka olika behandling. Det ena barnet får all tänkbar vård för att överleva, medan det andra barnet lämnas ensam och övergiven för att dö. Foto: Människovärdes bildbank

Många röster har höjts för att abortgränsen bör ses över. Debatten drog i gång när SVT visade ett reportage där Katarina Strand Brodd, överläkare och ordförande i Svenska neonatalförenigens etikgrupp, berättade att hon försökt rädda sent aborterade barn vid flera tillfällen. Hon berättar hur ett barn rörde på sig och hur hjärtat slog. Då en sen abort drar ut på tiden och inte avslutas förrän ingången av vecka 22 är det ett barn i lagens mening, och därför menar Katarina Strand Brodd att hon tänker fortsätta hjälpa dessa barn.

Fri abort gäller i Sverige fram till och med graviditetsvecka 18. Efter det tar Socialstyrelsens rättsliga råd ställning till om abort skall ske. Det skall finnas speciella skäl och dessa speciella skäl är bland annat fosterskador, moderns ålder, psykiska problem eller missbruksproblem. Den övre gränsen för att få abort beviljad är idag satt vid vecka 21. Men flera sena aborter drar ut på tiden och går in i vecka 22, då fostret blir ett barn som skall folkbokföras enligt lagen. Allt fler barn överlever också förlossningar som sker i vecka 22 och detta är också gränsen då neonatalvården överväger att vårda ett barn. Gränsen mellan veckan när en kvinna har rätt till abort glider alltså allt närmare gränsen för möjligheten att rädda ett för tidigt fött barn.

Att illegala aborter förekommer, alltså aborter som dragit över i vecka 22, vet vi sedan tidigare. En barnläkare på Gällivare sjukhus gjorde en anmälan efter att en liten flicka fötts med sugklocka den 1 mars 2014 i vecka 23 (vecka 22 + 3 dagar). Flickan levde så länge som i ca 20-30 minuter utan att någon barnläkare tillkallades. Händelsen anmäldes till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som i sitt beslut kritiserade Norrbottens landsting för att inte ha säkerställt aborten i tid.

Göran Ewerlöf, som är ordförande i Socialstyrelsens rättsliga råd, har tidigare sagt att läkare som låter ett foster stötas ut levande i vecka 22 bryter mot abortlagens bestämmelser. Ett brev skickades 2015 till alla abortkliniker i Sverige där Socialstyrelsens rättsliga råd meddelade att tolkningen av abortlagen nu skulle skärpas och att aborter i fortsättningen skulle vara avslutade före vecka 22. Men abortläkarna har aldrig riktigt accepterat detta, eftersom det i praktiken innebär att om ett foster riskerar att födas i vecka 22, måste läkare avsluta fostrets liv med en spruta kaliumlösning genom kvinnans mage och in fostrets hjärta. Detta vill inte läkarna göra eftersom det är obehagligt för kvinnan och inte riskfritt. Denna metod är givetvis även grym för barnet.

Ewerlöf har i efterhand sagt att han trodde att en uppfattning från Socialstyrelsens rättsliga råd skulle vara vägledande, men att det istället har uppstått ännu mer förvirring, och han har därför nu tagit tillbaka sitt uttalande. Enligt honom bör professionen själva avgöra hur man skall tolka abortlagen. Socialstyrelsen vill nu att SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi), Barnmorskeförbundet och Neonatalföreningen gemensamt kommer fram till hur man bäst ska lägga upp vården vid sena aborter. Socialstyrelsens jurister menar att man vill att hanteringen av aborter och prematura förlossningar inte skall blandas ihop och vill inte se en förändring av lagtexten. I februari hålls den årliga abortkonferensen där Socialstyrelsens rättsliga råd skall ta upp de sena aborterna till diskussion.

Det är verkligen på tiden att debatten om de sena aborterna och abortgränsen tar fart. Idag får barn som föds i samma vecka olika behandling. Det ena barnet får all tänkbar vård för att överleva, medan det andra barnet lämnas ensam och övergiven för att dö.

Källor: IVO:s ärende: Dnr 8.2-15016/2015-35, SVT Nyheter, Läkartidningen 2017;114:EWAF

Redaktionen, Människovärdes nättidning Liv&Rätt

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar