Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / PEW-undersökning i muslimska områden: Ja till demokrati – nej till mänskliga rättigheter

PEW-undersökning i muslimska områden: Ja till demokrati – nej till mänskliga rättigheter

I stora delar av den muslimska världen finns en positiv inställning till demokrati, vetenskap och modernitet - men påfallande många vill införa stats-sharia. (Foto: Koran från 900-talet på British Museum, Wikimedia Commons)

I stora delar av den muslimska världen finns en positiv inställning till demokrati, vetenskap och modernitet – men påfallande många vill införa stats-sharia. (Foto: Koran från 900-talet på British Museum, Wikimedia Commons)

PEW Research publicerade den 30/4 en omfattande rapport om attityder bland muslimer i 39 länder, på tre kontinenter.[i] Några av resultaten motsäger uppfattningen att folkstyre och modernitet går hand i hand med mänskliga rättigheter. Märkligt nog berör PEW i sin analys inte detta demokratins dilemma, som är högaktuellt i flera samhällen än de muslimska.

Majoriteten av de tillfrågade i Bosnien-Hercegovina och Ryssland föredrar en stark ledare framför demokrati, men i övriga frågor redovisar muslimerna i södra och östra Europa en inställning som många skulle kalla relativt modern. På andra håll samsas en positiv inställning till demokrati, vetenskap och modernitet med fientlighet mot ickemuslimer, bifall till självmordsattacker mot civila och viljan att införa stats-sharia.

Så förhåller det sig till exempel i Egypten och de palestinska territorierna. Där vill överväldigande majoriteter – oberoende av utbildningsnivå – att sharia ska råda. Med sharia menar de flesta bland annat att tjuvar ska straffas kroppsligen, otrogna ska stenas och konvertiter från islam dödas. En majoritet av Egyptens shariaförespråkare anser dessutom att även ickemuslimer ska lyda under lagarna. Samtidigt säger de sig, likt de allra flesta av världens muslimer, vilja ha religionsfrihet. 

Hälften av de egyptiska respondenterna anser att de kristna är muslimfientliga. Inte en enda skulle samtycka till sin dotters giftermål med en kristen. Detta bådar inte gott för kopterna, en etnokristen grupp som redan lever farligt i Egypten. Bland annat tas just (påstådda?) förhållanden mellan kristna och muslimer som intäkt för pogromliknande aktioner.

Attityden till judar nämns inte i rapporten, men PEW:s studie från 2011 visar att antisemitismen gott och väl passerat 90-procentsstrecket i området mellan Turkiet och Pakistan. [ii]

Toleransen tycks inte samvariera med umgänge utanför den egna gruppen. Egyptierna är mindre toleranta än tunisierna trots att 100 procent av de tunisiska respondenterna enbart har muslimska vänner. Studien visar också att en försumbar andel egyptier och palestinier deltar i interreligiös dialog. Söder om Sahara, däremot, är dialogmöten vanliga, med undantag för länder som Nigeria, där över 900 antikristna mord begicks förra året. [iii]

Också attityden till självmordsbombningar är ovanligt tillåtande i Egypten och de palestinska territorierna, samt i Bangladesh och Afghanistan. Men detta betyder inte att man i Turkiet tar tillräckligt starkt avstånd från att med berått mod mörda civila – 85 procent räcker inte.

Få egyptiska och palestinska muslimer anser att det råder någon konflikt mellan å ena sidan islam och å den andra vetenskap, demokrati och modern samhällsorganisation. Det är till exempel vanligare att muslimer där tror på evolutionen än att amerikanska muslimer gör det.

Jag blir inte förvånad. Det är känt att islamismen vinner mark och att Muslimska brödraskapet sedan Hassan al-Bannas tid förenat modernitetens verktyg med en totalitär tolkning av islams källor. Tror man, som MB, att historien är en kamp mellan den islamiska nationen och de andra är det logiskt att man använder de vapen som står till buds. Modern teknik är ett kampmedel. Fria val är ett annat.[iv]

Den accepterande och jämlikhetssträvande inställningen till hedersmord förvånar mig däremot.

I södra Asien, Egypten och de palestinska territorierna är endast minoriteter emot hedersmord, och ingenstans är oppositionen större än drygt 80 procent. Stödet påverkas varken av ålder, kön eller bönefrekvens, men samvarierar med stödet för sharia. Nästan alla är överens om att kvinnor och män ska straffas lika hårt. I Uzbekistan, Marocko och Kosovo ser man dock med blidare ögon på att flickor har sex före äktenskapet, medan det i Jordanien, de palestinska territorierna och Egypten är markant flera som ursäktar pojkarna.

Sammantaget bekräftar rapporten att islamismen har starkt stöd i delar av världen, att ideologin är modern – den är från 1920-talet – och att många vill skilja rösträtten från övriga individuella fri- och rättigheter.

Dessa fakta väcker en svår fråga, även till oss västeuropéer. Vi har ju våra egna ultranationalister med deras krav på utökad folkmakt och förkastande av EU:s människorättskonvention. Snart har vi kanske även ”antirasistiska” partier bestående av islamister i allians med före detta socialister. Frågan är vad man kan göra innan det gått så långt som i Egypten och de som någorlunda respekterar mänskliga rättigheter utgör en minoritet? En människorättsdiktatur är ju i sig en anomali.


[i] Jag har bara redovisat några av resultaten ur den över 200-sidiga rapporten. Läs den i sin helhet här: http://www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious_Affiliation/Muslim/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf

[ii] PEW:s rapport från 2011 om antisemitism, med mera: http://www.pewglobal.org/2011/07/21/chapter-2-how-muslims-and-westerners-view-each-other/

[iii] International Christian Concern om antikristen förföljelse i Nigeria och Egypten: http://www.persecution.org/2013/04/26/nigeria-the-deadliest-place-to-be-a-christian/

http://www.persecution.org/2013/04/17/egypts-coptic-christians-live-in-fear-of-islamic-extremists/

[iv] Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna sammanfattar sin syn på bland annat modernitet och islamisk nationalism – för honom består hemlandet av fyra komponenter: landet, övriga islamiska länder, kalifatets renässans och den globala expansionen: http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=802&ref=search.php

Anna Ekström

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar