Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Provita i SVT Debatt om sexualkunskap i alla skolämnen

Provita i SVT Debatt om sexualkunskap i alla skolämnen

RN_SVT_2aProvitas jurist Ruth Nordström deltog denna vecka i en debatt i SVT om förslaget från Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, om att sex skall in i varje ämne i skolan.

RFSU lyfter fram ett antal olika exempel i sitt material ”Sex i skolan”: och föreslår att  barn på engelskalektionerna skall få lära sig hur man”tar upp frågan om att använda en kondom”. På fysiklektionerna skall de få lära sig ”hur hållbar en kondom är”. Under svenskalektionerna ska grammatiken och ordkunskapen samsas med ”strategier för säkrare sex med fokus på uttryck, samtalsingångar och kommunikation om preventivmedel”. På geografin ska eleverna få lära sig hur vanligt det är med preventivmedel i olika länder. Under kemilektionerna ska det undervisas om hur ämnena i glidmedel påverkar kondomens hållbarhet. Under matematiken ska man få lära sig hur stor risken är att smittas av en könssjukdom och på tekniklektionerna skall lärarna föreslå produkter eller tekniska hjälpmedel kopplade till sex.

Ruth Nordström, Provitas jurist kommenterar RFSU:s förslag för Liv&Rätt:

”Vi lever i ett översexualiserat samhälle. RFSU vill införa sin sexnorm i alla ämnen, ända ned till förskolan. Det finns en kommersiell aspekt av RFSU:s förslag eftersom RFSU AB tjänar stora pengar på försäljning av kondomer och sexleksaker, de vet att sex säljer och har ett starkt vinstintresse i att komma in så tidigt som möjligt i skolan. Barn och unga i Sverige i dag behöver inte lära sig om hållbara kondomer utan om hållbara relationer.”

”Enligt senaste PISA-undersökningarna hamnade Sverige sammantaget på en 28:e plats av totalt 65 deltagande länder i kunskapstestet för 15-åringar. Sverige hamnade under snittet för OECD-länderna. Sedan förra undersökningen år 2006 har Sverige tappat i placeringar, då låg vi över genomsnittet. Varför inte hjälpa barnen att ta till sig de grundkunskaper, som de bevisligen inte besitter?”

”I läroplanen för grundskolan från 2011 skall utbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Utbildningen skall dessutom vila på saklighet och allsidighet och vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.

Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Och alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Ingen annan kommersiell produkt får marknadsföras så ensidigt i skolan som RFSU:s kondomer och glidmedel. Det strider mot läroplanens krav på opartiskhet.

”Enligt den stora undersökningen UngKAB09  är det största kunskapsbehovet bland unga i dag inom relationsområdet. Ungefär hälften säger att de behöver mer kunskap om hur man får en relation att fungera bra. Den av Regeringen tillsatta framtidskommissionen skriver i en rapport att en av vår tids stora utmaningar är att uppmuntra till hållbara relationer. De har störst betydelse för vår hälsa, livskvalitet och våra chanser att lyckas i livet”.

”RFSU hetsar barn in i vuxensexualitet. V I flera mål i svenska domstolar har den reviderade lagstiftningen mot sexualbrott tillämpats. Syftet med lagstiftningen var att öka skyddet för barn och ungdomar gällande sexuella övergrepp och därför infördes nya straffbestämmelser som enbart skyddar barn. Men i fall där domstolarna har dömt till sexuellt utnyttjande av barn, när gärningsmannen har varit drygt 15 och flickan varit 13, har RFSU protesterat och menat att ”lagen gör barn till sexualförbrytare” Varför vill inte RFSU stödja samhällets skydd av barn och ungas sexuella integritet?

”Vilken arbetsplats skulle tillåta att chefen krävde av de anställda att berätta om sin sexualitet och prova på glidmedel på arbetstid? En chef som avkräver sexuella berättelser av sina anställda skulle anmälas. RFSU kräver att små barn skall tvingas in i vuxensexualitet.”

”Det borde vara en av samhällets grundläggande uppgifter att värna barn och ungdomar mot alla former av sexuella kränkningar, inte uppmuntra sexuellt riskbeteende. Vem tar ansvar för de ökade sexualbrotten och svenska barns och ungdomars allt mer ökade psykiska ohälsa? Dagens unga behöver bättre relationskunskap och verktyg för emotionell intelligens, starkare självkänsla och ansvarstagande. Barn förtjänar respekt för sin sexuella integritet och skall inte exploateras eller hetsas in i vuxensexualitet.”

 

 

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar