Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Reinfeldt skärper sexköpslagen

Reinfeldt skärper sexköpslagen

3993240933_c00c503a3b_n

Fredrik Reinfeldt skärper sexköpslagen (Foto: Baltic Development Forum)

Det var inte den vanliga julstämningen som sken när statsministern Fredrik Reinfeldt höll sitt traditionella jultal i Högloftet på Skansen i Stockholm. ”En del av det jag kommer att berätta kommer att vara ganska mörkt” betonade Reinfeldt i inledningen. Detta år kom nämligen jultalet att handla om människohandel och ungdomskriminalitet. En av de mörkaste sidorna av samhället vi gärna bortser ifrån.

Sedan 1999 har det varit olagligt i Sverige att betala för en tillfällig sexuell förbindelse. Med straff som dagsböter eller ett kortare fängelsestraff försökte man skrämma bort sexköparna från marknaden. Lagen fick den 1 juli 2011 även en höjd straffmaximum till ett års fängelse, istället för de tidigare taket på sex månader. Syftet med skärpningen att skapa utrymme för en mer nyanserad bedömning av straffvärdet vid allvarligt fall av sexköp.

Moderaterna som själva röstade emot sexköpslagen 1999 ser idag att lagen fyller ett viktigt syfte. Reinfeldt var dock kritisk till effekten och som illustration av antalet sexbrott som polisanmälts sedan lagen kom i kraft använde han en hög med papper. 4 782 stycken anmälningar om sexbrott har gjorts. Inget av dessa fall har lett till fängelse.

Elise Lindqvist väckte en stor uppmärksamhet genom hennes deltagande i TV-programmet Skavlan. Där hon berättade hur lite hjälp dessa utsatta flickor som säljs för prostitution får, och hur svårt det är att fälla någon för ett sexköp i Sverige. Hennes berättelse lämnade ingen oberörd.

Även så sent som i november detta år skrevs det i Polistidningen om att sexköpslagen visar på ett stort misslyckande. Där poliser vittnade om ett slavhandel/människohandel som skedde mitt på Stockholms gator, med ett ofantligt stort utbyt av köpare. Uppskattningsvis 250 000 tänkbara köpare bara i Stockholm.

Återigen är det högsta straffet som getts endast böter, även om den prostituerade är underårig.

Reinfeldts förslag, som först måste godkännas i Riksdagen är:

  • Lagstiftning av människohandel som gällt sedan 2002 ska utvärderas.
  • Straffen ska skärpas för köp av sexuella tjänster. Det vanligaste straffet i dag är dagsböter.
  • Köp av sexuell handling av barn i åldern 15-18 år ska ge fängelse, inte som i dag ofta böter.
  • Kravet på samtycke för ungdomstjänst i åldrarna 15-17 år ska tas bort.
  • Ungdomstjänst ska börja verkställas inom två månader, inte sex månader som det ofta kan dröja i dag.

Den ideella organisationen Freethem som arbetar med människohandel i Sverige var inte sen att jubla på sociala medier över Reinfeldts jultal. Inga ämnen man gärna vill veta av eller framför allt inte prata om under julskinkan, men desto viktigare ämnen.

Gabriel Wennberg,

Samhällsdebattör

Foto: Baltic Development Forum

Om Gabriel Frimodig

avatar