Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2014 / RFSL och sexköpslagen

RFSL och sexköpslagen

Sedan den 1 januari 1999 är det enligt lag förbjudet köpa en sexuell tjänst i Sverige. I samband med sexualbrottsreformen år 2005 upphävdes sexköpslagen och straffbestämmelsen, köp av sexuell tjänst, fördes in i brottsbalken 6 kap. 11 §.

Motivet bakom den svenska sexköpslagen är den angelägenhet som ett moderna samhället har att bekämpa prostitution och lyfta upp människovärdet. Människor ska aldrig få ses som en handelsvara där den ena parten mot betalning utöver sexuella tjänster på den andre. Inte minst eftersom prostitution anses medföra djupa och allvarliga skador både för individen och för samhället. Bakom prostitution finns ett vanligt samband med exempelvis människohandel, misshandel, koppleriverksamhet och narkotikabrott. De allra flesta personer i prostitution har även en mycket svår social situation.

Den 2 juli 2010 presenterades en utvärdering som gjorts kring lagstiftningen. Utvärderingen visade att lagen har haft en betydelse och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Detta medförde sedan till att den 1 juli 2011 så höjdes straffmaximum från sex månader till ett års fängelse.

Trots detta kommer det fram att organisationen RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) haft en fyra sidor lång guide för att sexköp skall kunna ske på ett enklare sätt. De börjar guiden med att skriva mycket korrekt att det enligt svensk lag är olagligt med sexköp, men sedan följer olika tips för dem som trots detta hade tänkt köpa sexuella tjänster. Man skall tex alltid komma överens med sexsäljaren i förväg om pris, vilka tjänster som tillhandahålls och hur långa dessa möten skall vara. Suzann Larsdotter, socionom och sexolog på RFSL försvarar guiden och menar att ”även om man är sexköpare har man rätt till information om säkrare sex och hur man skyddar sig från ohälsa”.

Alla håller dock inte med. Maria Näslund, polisinspektör på människohandelsenheten vid Stockholmspolisen säger: ”Det är konstigt att man går ut och uppmanar folk till att begå brott, man begår ju brott när man köper sex”. Hon ser problematik med att guiden finns. Enligt henne tror inte polisen att det finns något som heter frivillig prostitution i Sverige och att RFSL uppmanar människor just att bryta mot denna lag.

Guiden skall ha legat uppe under flera års tid och då och då diskuterats på sociala medier, men att det är först nu som polisen kritiserat den. Där skriver de bland annat:
”Försök att träffa sexsäljaren innan och skapa en dialog med den du vill träffa. Om sexsäljaren är mån om att veta vem/vilka han träffar och också är beredd att säga nej till kunder tyder detta på att detta sker frivilligt.
Som sexköpare bör du alltid uppträda hövligt och visa respekt för sexsäljarens gränser och förhållningssätt. Du ska alltid respektera sexsäljarens personliga gränser och utsätt aldrig någon för något mot dennes vilja. Även dina gränser ska naturligtvis beaktas. Tala alltid klarspråk och red ut alla eventuella frågor i förhand. Våga tala öppet om önskemål, behov och förväntningar och upprätta en överenskommelse på förhand. Kom överens om mötesplats, pris, utlägg, vilken service som tillhandahålls och längden på ert möte redan innan ni träffas. Detta hjälper till att undvika senare missförstånd och anklagelser.
Ha ett säkerhetstänkande och du kan exempelvis berätta för en vän på förhand om att du stämt möte med en för dig ny person, vart du ska möta honom och ungefär när du väntas komma tillbaka. I en konfliktsituation försök att alltid behålla lugnet. Skrik, våld och hot är aldrig någon framkomlig väg.”

Utöver att sälja sexuella tjänster i fysisk form så ger de även råd för webcam-sex:
”Tänk på att om du säljer sex via webcam så är det lätt för mottagaren att spela in och sprida materialet på nätet. Det är viktigt att du är medveten om att detta kan finnas kvar ute på nätet lång tid framåt. Om du vill skydda din anonymitet se till att inte visa ditt ansikte, täck över identifierbara kännetecken som tatueringar eller liknande och tänk på att din bakgrund inte är lätt igenkännlig.”

Att en skattefinansierad lobbyorganisation med ett brett arbete bland ungdomar på tex skolor under en längre tid har uppmanat till sexköp är djupt allvarligt. Endast under detta år har RFSL fått in över fyra miljoner kronor i statligt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Att samtidigt som regeringen satser på att motverka sexhandeln, då främst bland barn och ungdomar, så går skattepengar till den raka motsaten. Det krävs en större gransking av vart skattepengar används till.

Guiden ligger för närvarande nere för granskning.


Gabriel Wennberg
Redaktionen Liv&Rätt

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar