Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2012 / Personlig kamp bakom Santorums politik

Personlig kamp bakom Santorums politik

Mitt Romney betraktas fortfarande som favorit i nomineringen till posten som republikanernas presidentkandidat. Han har dock mött överraskande motstånd från den tidigare Pennsylvaniasenatorn Rick Santorum. Dennes åsikter i familje- och värdefrågor har upprört många, men har sin grund i personliga erfarenheter.

Rick Santorum

Rick Santorums personliga historia kan ge en förklaring till hans ställningstaganden när det gäller exempelvis fosterdiagnostik. (Foto: Rick Santorums Facebooksida)

Vid ”Supertisdagen” den 6 mars tog Santorum hem primärvalen i tre delstater, och ytterligare två veckan efter. Dessutom var han snubblande nära att vinna även i Ohio, som brukar vara en av de så kallade swingstaterna; den kandidat som vinner i Ohio brukar ofta betraktas ha goda möjligheter att ta hem själva presidentvalet.

Krånglig procedur

Det är också tänkbart att den andre konservativt profilerade kandidaten Newt Gingrich snart kastar in handduken och i så fall ger sina röster åt Santorum i den för oss något krångliga amerikanska valproceduren. Ett sådant förfarande skulle i så fall placera Santorum i stort sett jämsides med Romney i kampen om den republikanska presidentnomineringen.

Rick Santorum var inte ett namn som experterna räknade med när primärvalen inleddes, men efter att ha vunnit det inledande valet i Iowa har han fått mediernas uppmärksamhet. Och Santorums namn väcker känslor i alla läger – inte minst på grund av hans hållning i frågor om människovärde och aborter.

För tidigt född

I likhet med förra presidentvalets Sarah Palin har Santorum en personlig livsberättelse som gör att han inte bara talar om de ofödda barnens värde i allmänna ordalag. Sarah Palin mötte väljarna med en dotter som hon valt att föda trots beskedet om att barnet hon väntade hade Downs syndrom. I Santorums fall är den personliga bakgrunden tvåfaldig. [private_Prenumeration på Liv och Rätt]

År 1996 fick Santorum och hans hustru Karen en för tidigt född son, som kom i tjugonde graviditetsveckan. Redan på ultraljudsundersökningen stor det klart att det inte stod väl till med pojken. Makarna beslutade dock att kämpa för hans liv i stället för att göra abort.

Omstritt beslut

Efter den tidiga förlossningen avled sonen efter två timmar på sjukhuset. Som del i sorgearbetet tillbringade föräldrarna ett antal timmar med honom, och lät också storasyskonen se den avlidne pojken.

Flera debattörer kritiserade makarna Santorums beslut som osmakligt; det var dock i linje med sjukvårdens rekommendationer.

Den liberale kolumnisten Charles Lane på Washington Post försvarar också föräldrarnas beslut, och ångrar att han själv inte tagit samma beslut när han och hans fru förlorade ett barn i liknande situation.

Upplevelsen väckte ett engagemang för de ofödda barnen hos Santorum, vilket också blivit tydligt i hans politiska gärning.

Dotter med Edwards syndrom

År 2008 föddes makarna Santorums åttonde barn Isabella med kromosomrubbningen Edwards syndrom. Diagnosen är mycket allvarlig, och över 80 procent av barnen med syndromet dör före ett års ålder. Isabella lever dock ännu i skrivande stund.

Mödan med det svårt sjuka barnet var en av orsakerna till att Rick Santorum tvekade inför beslutet att ställa upp som presidentkandidat. Samtidigt var dotterns sjukdom en av de avgörande faktorerna till att fadern såg en viktig uppgift i att ta den politiska kampen för dessa barns rätt till liv.

Santorum argumenterar här utifrån det faktum att när sjukvården via fosterdiagnostik upptäcker barn med Edwards syndrom rekommenderas föräldrarna i nästan 100 procent av fallen att abortera barnet. I ljuset av lilla Isabella livskamp och den tid de fått tillbringa tillsammans är Santorum skarpt kritisk till denna användning av fosterdiagnostik . Han önskar inte förbjuda fosterdiagnostik som sådan, men vill arbeta för att den inte ska användas i utsorterande syfte.

Omsvängning i opinionen

I amerikanska valrörelser brukar republikanska kandidater generellt ligga förhållandevis lågt med abortkritik, väl medvetna om att Högsta Domstolens Roe vs Wade-avgörande om fri abort inte rubbas så lätt. Dessutom vet de att mittenväljare länge varit positiva till abort, och deras röster är avgörande för att kunna besegra en demokratisk motkandidat.

Men på senare tid tycks en omsvängning i opinionen ha skett. Vid mitten av 1990-talet betraktade sig en tydlig majoritet av amerikanerna som pro-choice, men opinionsundersökningar visar att från 2009 är det numera fler amerikanska väljare som betraktar sig som pro-life än pro-choice.

Detta har gjort att abortkritiska politiker vågat vara mer frispråkiga i talet om ofödda barns rätt till liv.

Oväntad respekt

Det intressanta är att Santorum genom sina tydliga uttalanden visserligen har skaffat sig ett antal fiender – men han har samtidigt vunnit stor respekt i oväntade läger.

Den vänsterprofilerade journalisten Joe Klein i tidskriften TIME medger i en artikel om Santorum att vetenskapen på senare tid har stärkt Santorums och andra abortkritikers position, och gjort det omöjligt att förneka att varelsen i livmodern redan på ett mycket tidigt stadium är ett mänskligt liv.

Han skriver också motvilligt uppskattande att ”det ligger något beundransvärt i Santorums närmast Tourette-liknande insisterande på att ta upp ämnen som ingen annan vill tala om.”

Leendets moraliska implikationer

Joe Klein beskriver vidare att de foton som publicerats på Santorum och den lilla Isabella har påverkat honom mycket:

”Utan tvekan får hon kämpa sig igenom många av sina dagar – hon dog nästan för några veckor sedan – men hon har också fått tre år av ovillkorlig kärlek och förmågan att le och förmedla glädje. Osäkerheten inför hennes överlevnad har gett hennes familj en djupare insikt i hur värdefulla även de svagaste liv är … Jag är tacksam till Santorum för att han tvingat på mig obehaget att behöva fundera över de moraliska implikationerna av hans dotters leende.”

Den personliga berättelsen som visar på människans värde kan ofta beröra långt starkare än alla politiskt korrekta slogans. Det kommer utan tvekan att bli spännande att följa Rick Santorums fortsatta resa i presidentvalskampanjen.

Per Ewert
[/private_Prenumeration på Liv och Rätt]

Om Per Ewert

avatar
Per Ewert är författare, debattör och fil mag. i historia och religionsvetenskap. Han undervisar vid den kristna friskolan Kungsgymnasiet.