Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2014 / Samvetsfrihet – En mänsklig rättighet för att slippa utföra abort och dödshjälp? Seminarium Almedalen 20140701

Samvetsfrihet – En mänsklig rättighet för att slippa utföra abort och dödshjälp? Seminarium Almedalen 20140701

Är det en mänsklig rättighet för vårdpersonal att slippa utföra aborter? Frågan har aktualiserats i Sverige när barnmorskan Ellinor Grimmark anmälde landstinget i Jönköpings län för diskriminering och kränkning av samvetsfrihet sedan hon förlorat tre jobb eftersom hon som barnmorska vill slippa delta vid abort.

Under Almedalsveckan arrangerade Liv&Rätt ett flertal seminarier på temat samvetsfrihet inom sjukvården. Den 30 juni arrangerades ett seminarium på Donners Plats i centrala Visby. Medverkande var Ruth Nordström, Ordförande för juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers. Lennart Sacrédeus, Fd Europaparlamentariker för KD, Linda Nordlund, Ordförande för Liberala ungdomsförbundet (LUF), Gunnar Axén, Riksdagsledamot, M, Gunilla Gomér, Styrelseledamot, Ja till Livet och Stefan Gustavsson, Generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Lukas Berggren, chefredaktör för tidningen Världen Idag var moderator för seminariet.

Utgångspunkten för debatten var frågan: Kan man tvinga vårdpersonal att delta vid abort eller dödshjälp?  Stefan Gustavsson från SEA, som inledde seminariet menade att samvetsfrihet återfinns som en grundläggande mänskliga rättighet i de flesta konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter, bland annat FN:s deklaration och Europakonventionen. Samvetsfrihet är nära sammankopplad med tankefriheten och religionsfriheten. Dessa friheter bör vara grunden för alla människor i ett samhälle.

Ruth Nordström gick in mer på ett juridiskt perspektiv och visade på att det finns en resolution om samvetsfrihet inom vården som Europarådet kommit överens om. Det finns en enighet i Europa, vilket gör det svårare för Sverige att ställa sig helt på tvären emot samvetsfrihet. Europadomstolen har konstaterat att när det finns en nästan total samsyn i Europarådets medlemsländer att godta samvetsfrihet på ett område, har en stat som inte gjort så, minimala möjligheter att rättfärdiggöra en kränkning av ett ingrepp i rätten till samvetsfrihet på detta område. Samsynen i Europarådet kring rätten till samvetsfrihet när det gäller abort och dödshjälp slogs fast i resolution 1763 (2010).

När Linda Nordlund, ordförande för LUF, kom in i debatten hettade det till ordentligt. Hon hävdade strikt att om samvetsfriheten blir lagstadgad så förlorar kvinnor sin rätt till abort. Hon nämnde Italien som ett exempel där över 70-90 % av barnmorskorna i vissa områden inte vill utföra aborter. Det finns en utpräglad rädsla för att inga kvinnor i barnmorskeyrket skulle vilja assistera vid en abort om det fanns en lagstadgad samvetsfrihet i Sverige.

Ruth Nordström hävdade å andra sidan att abort och dödshjälp är ingrepp som handlar om att utsläcka ett mänskligt liv. Enligt rättsfallet A, B, C mot Irland så konstaterade Europadomstolen att abort inte är en mänsklig rättighet. Stefan Gustavsson instämde att det finns en vikt av att respektera andras samveten. Han försöker även hålla isär debatten här kring samvetsfriheten och abortfrågan, som är två skilda frågor.

Linda stod fortfarande fast vid att kvinnors ”rättigheter” inte skall särbehandlas i något hänseende och att ingen ska vägra dem deras ”hälsa”. Hon menade att kvinnor bör tänka sig för innan de väljer yrket som barnmorska.

Ruth Nordström hänvisade till att sedan Diskrimineringsombudsmannen valt att avsluta barnmorskan Ellinor Grimmarks ärende har juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers tagit ärendet vidare juridiskt. Stiftelsen Provita har anmält Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

Frågorna kvarstår: Behöver Sverige följa Europarådets resolution 1763 om samvetsfrihet inom vården? Kommer barnmorskefallet gå hela vägen till Europadomstolen? Vad gör svenska politiker för att Europakonventionen och Europarådets resolution skall respekteras i Sverige?

 

Brok Wubeshet
Redaktionen Liv&Rätt

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar