Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Storbritannien tystar tros- och samvetsfrihet

Storbritannien tystar tros- och samvetsfrihet

Förra veckan kunde Liv&Rätt berätta om att Pro Vita anmäler Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Sverige inte respekterar Europarådets resolution om samvetsfrihet. Men det finns fler europeiska länder som försöker tysta inte bara samvetsfriheten, utan även trosfriheten. Storbritannien är ett av dem.

Rörelseutrymmet för kristna att uttrycka sin tro under arbetstid har krympt i Storbritannien. Det konstaterar den brittiske läkaren Richard Scott, som nu driver sitt fall i Europadomstolen. Han riskerar att bli av med sitt arbete för att ha talat om sin kristna tro med en patient.

”När trycket hårdnar mot Storbritanniens troende måste vi vända oss till Europadomstolen”, konstaterade läkaren Richard Scott som vill pröva vad landets samvetsfrihet är värd. (Foto: Liv&Rätt)

– Vi tvingas lämna landet och åka hit till Europa, för att få stöd.

Läkaren Richard Scott suckar lätt men är ändå hoppfull. Det har gått åtskilliga månader sedan den händelse utspelade sig, som resulterade i att han fick en varning som kanske kommer att kosta honom hans jobb som läkare, vilket har varit hans yrke i 28 år.

Med hjälp av organisationen Christian Concern är han nu i Strasbourg för att öka kunskapen om Storbritanniens allt större intolerans mot samvetsfriheten.

Alltmer repressivt samhälle

– Vi måste förstå att kristna i Storbritannien nu tvingas lämna sina jobb och utsätts för en diskriminering som inte människor av annan tro behöver tåla, säger Andrea Williams, som 2009 grundade och nu leder den kristna organisationen Christian Concern.

– Beslutet att fälla Scott är upprörande. Vårt samhälle verkar bli allt mer repressivt, där vanliga, skötsamma människor anmäls till myndigheter och straffas, inte för att de begått något brott utan för att de uttryckt sin kristna tro, säger hon.

Storbritannien förvånar

Andrea Williams (Christian Concern), Luca Volonte (ordförande i Europarådets EPP-grupp) samt Daniel Lipsic (Alliance Defense Fund), lyssnar till läkaren Richard Scotts berättelse under ett seminarium om samvetsfrihet i Strasbourg i samband med Europarådets oktoberssession. (Foto: Liv&Rätt)

Andrea Williams får medhåll av Daniel Lipsic, en före detta slovakisk minister som nu arbetar för Alliance Defending Freedom. Organisationen, med bas i Österrike, driver bland annat fall gentemot Europadomstolen.

– Just nu verkar det bara vara två länder i Europa som helt förnekar vårdpersonal rätt till samvetsvägran, Sverige och Finland, men det vi ser nu i Storbritannien är förvånande, säger Daniel Lipsic.

– Naturligtvis har samvetsfriheten begränsningar. Man kan inte vägra betala skatt utifrån sitt samvete och den definition som Europadomstolen för mänskliga rättigheter använt hittills handlar mycket om att rätten till samvetsvägran ökar om man – i sitt arbete – skulle komma att tvingas bryta mot sina religiösa övertygelser, fortsätter Lipsic och berättar han tidigare samma dag deltog i ett möte vid Europadomstolen rörande ett intressant fall om barns rätt till sina biologiska föräldrar.

Drabbar även vigselförrättare

Holländske parlamentarikern Pieter Omziegt tror att samvetsfriheten för vigselförrättare kommer att förbjudas av den nya holländska regeringen. (Foto: Jacques Denier, ©Council of Europe)

En av åhörarna, den holländske parlamentarikern Pieter Omtzigt, delade oron för att samvetsrättigheterna är under hårt tryck.

– Jag tror att den första lagen som den nya regeringen i Nederländerna kommer att lägga fram är att förbjuda samvetsrättigheterna för vigselförrättare.

Han fick också stöd av Luca Volonte, ordförande för den största partigruppen i Europarådet, EPP, som ledde samlingen och också arbetar som rapportör för en kommande rapport om våldet mot religiösa grupper i Europa.

– Frågorna om samvetsfrihet, religionsfrihet och åsiktsfrihet har alltid varit, är och kommer alltid att vara viktiga, sammanfattar Volonte för Liv&Rätt.

Johan Lundell

 

Läs mer:

1) Läs om Richard Scotts historia

2) Artiklar i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 9 – Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Artikel 10 – Yttrandefrihet

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.

Artikel 14 – Förbud mot diskriminering

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar