Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2012 / Svenska åsikter efterfrågas i EU-forum för rättigheter

Svenska åsikter efterfrågas i EU-forum för rättigheter

Organisationer som vill medverka i EU:s försvar av de mänskliga rättigheterna bör se över sin möjlighet att ansöka om medlemskap i Fundamental Rights Platform. Härifrån kan man vara med och påverka situationen för mänskliga rättigheter och även EU:s olika policyfrågor.

Roger Kiska, välkänd människorättsadvokat vid Alliance Defence Fund, välkomnar ett större svenskt deltagande i EU:s forum Fundamental Rights Platform (Foto: Profesionalesetica.org)

– Självklart ska svenska organisationer nu ansöka om medlemskap i Fundamental Rights Platform!

Roger Kiska, advokat för Alliance Defense Fund som talade i svenska riksdagen hösten 2011 och bland mycket annat driver fallet mot Europadomstolen om tvångsomhändertagandet av svenska Dominic Johansson, uppmuntrar nu organisationer i Sverige och Finland att ansöka om medlemskap.

Med målet att förstärka dialogen med civilsamhället och dess organisationer skapades Plattformen för fundamentala rättigheter, Fundamental Rights Platform, år 2008. Det är ett nätverk för informationsutbyte och samverkan, vars mål är att uppmuntra organisationer att aktivt ta del och medverka i EU:s försvar för de mänskliga rättigheterna.

Stort nätverk

Genom möten och seminarier får organisationer möjlighet att ge sina synpunkter på situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Europa och också påverka EU:s policies. Sedan den senaste gången som man inbjöd organisationer att ansöka om medlemskap, år 2009, har nätverket bestått av mer än 300 organisationer, som alla dessutom ges rösträtt i val till den Rådgivande panelen.

Denna panel, där Roger Kiska nyligen blev invald, organiserar och koordinerar nätverkets arbete tillsammans med chefen för det organ som bekostar nätverket, Fundamental Rights Agency.

Nationella röster behövs

Då åtskilliga nationer nästan helt saknar representation i Plattformen uppmuntrar FRA nu organisationer i Sverige att ansöka om medlemskap:

”För att försäkra att nationella röster kan höras från så många medlemsstater i EU som möjligt, vill FRA nu särskilt uppmuntra ansökningar från följande medlemsländer: Cypern, Tjeckien, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Slovakien, Slovenien och Sverige.”, skriver man, där man också gör klart att man kommer att möjliggöra för nya ansökningar kommer under 2012.

Efterfrågad expertis

För att kunna delta i Plattformen måste organisationerna uppfylla dessa kriterier:

De måste

* oreserverat respektera de fundamentala rättigheterna och verka för att de utsträcks, skyddas och främjas.

* ha sitt säte i någon av EU:s medlemsstater

* vara aktiva i frågor som berörs av FRA-byråns ramverk.

* ha specifik expertis, erfarenhet och engagemang i frågor som ligger under FRA:s befogenhet

* vara representativa i sitt kompetensområde på nationell, regional, europeisk eller internationell nivå.

* ha möjlighet och kapacitet att agera som en mellanhand mellan sina valkretsar och nätverk på nationell och europeisk nivå samt Plattformen.

* vara intresserade av att ge uppmärksamhet till FRA:s arbete i sitt land.

Johan Lundell
[/private_Prenumeration på Liv och Rätt]

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar