Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / Tagg arkiv: abort

Tagg arkiv: abort

Abortpolitik på export

Miljöpartiet har kommit med ett förslag på subventionering för polska kvinnor som kommer till Sverige för att göra abort. Förslaget lanserades genom en debattartikel i Aftonbladet, skriven av Janine Alm Ericson, som är jämställdhetspolitisk talesperson.

Läs vidare »

Låt oss mötas – alla vi som har åsikter om abort

Hon var på en fest en kväll, träffade en kille som i hennes berusade tillstånd kändes spännande, och vaknade morgonen därpå i en okänd säng. Smög upp, tog sig hem, ångrade och undrade. Några veckor senare bekräftades vad den uteblivna menstruationen hade vittnat om, och frågorna blev ett berg hon inte kunde bestiga. Ska livet förändras nu, så plötsligt, så oåterkalleligt? Ska skolan pausas, kommer hon ens kunna ta studenten? Ska hon berätta för föräldrarna, vem ska hon rådfråga, minns hon vem han var?

Läs vidare »

Fostersyn i svensk rätt – del 26

Detta är del 26 i en artikelserie om människosyn, fostersyn och människovärde baserad på Jan Persellis avhandling Fostersyn i svensk rätt, utgiven vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Avhandlingen har tre syften. Första syftet är att utreda fostrets status i svensk rätt. Andra syftet är att bidraga till diskussionen om människosyn, fostersyn och människovärde som dessa kommer till uttryck i vår juridiska vardag. Tredje syftet är att bidra till framtida större enhetlighet vad gäller lagstiftning som berör den tidiga människan (det befruktade ägget, blastemet och fostret).

Läs vidare »

Aborter efter vecka 18

I februari i år samlades Socialstyrelsens rättsliga råd för att ta ställning till om gränsen för aborter efter vecka 18 skulle sänkas. Beslut fattades och någon sänkning av abortgränsen var inte aktuell. Aborten skall vara utförd senast i vecka 21 + 6 dagar, därefter räknas fostret som ett barn i juridisk mening. En aspekt som ofta lyfts fram i frågan om de riktigt sena aborterna är just denna godtyckliga gränsdragning. Med hjälp av den tekniska- och medicinska utvecklingen kan barn som föds för tidigt, redan i vecka 21-22, överleva idag.

Läs vidare »