Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2012 / Tema Europa: Azerbajdzjan leder arbete för mänskliga rättigheter

Tema Europa: Azerbajdzjan leder arbete för mänskliga rättigheter

Ordförandeskapet för Europarådet cirkulerar mellan medlemsstaterna. Bland dem finns Azerbajdzjan, som övertar ordförandeklubban i maj 2014. Hur det står till med både demokratin och de mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan är dock diskutabelt.

Azerbajdzans officiella logotype för Eurovision Song Contest, som hålls i slutet av maj. Det sovjetliknande färgtemat kan möjligen föra tankarna till landets övergrepp på medborgarnas civila och politiska rättigheter. (Foto: EBU/Ictimai TV

Under de senaste månaderna har Storbritannien och dess premiärminister under sitt ordförandeskap för Europarådets ministerråd drivit kraftfullt för en förändring av Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Det verkar också som om de har lyckats med sina krav. Frågan är om de länder som kommer att ta över ordförandeskapet kommer att lyckas lika bra. De kommande 18 månaderna kommer Albanien, Andorra och Armenien att ta axla manteln innan det är Österrikes tur. Nationen som sedan ska ta leda Europarådets och Europadomstolens arbete i försvaret av de mänskliga rättigheterna är – Azerbajdzjan. [private_Prenumeration på Liv och Rätt]

Tveksam demokrati

Endast nationer med demokratiskt styrelseskick är välkomna i Europarådet. Men även om Europarådets 47 stater på pappret har demokrati, riktas det mot vissa av länderna stark kritik mot hur man tillämpar demokratin, hur rättsskipningen fungerar och hur de mänskliga rättigheterna respekteras.

Azerbajdzjan har sedan i fjol varit i blickpunkten på grund av det kommande värdskapet för Eurovison Song Contest, som hålls i huvudstaden Baku i slutet av maj. Människorättsorganisationer har rapporterat om grova övergrepp på befolkningen i samband med uppsnyggningen av staden inför sångtävlingen.

”Auktoritär regim”

Religions- och yttrandefriheten är också satt på undantag i landet, och både muslimska minoriteter och framför allt protestantiska kristna förvägras möjligheten att träffas för bön och gudstjänst. Det råder också censur för all religiös litteratur.

På listan över demokratiskt index som The Economist Intelligence Unit (EIU) publicerar varje år, hamnar Azerbajdzjan på plats 140, med Vitryssland och Kina närmast före och efter i listan. Enligt EIU räknas Azerbajdzjan som ”auktoritär regim”, det vill säga diktatur.

Ingen pressfrihet

Enligt en annan organisation, Freedom House, som ger ut en årlig rapport över friheten i olika länder, konstaterar man att de val som hållits i Azerbajdzjan sedan tidigt 1990-tal inte har varit vare sig fria eller rättvisa.

Internetfriheten är delvis fri men pressfriheten är inte fri. Landet hamnar på värdet 5,5 på skalan 1 till 7, där 1 representerar det högsta värdet för medborgerliga och politiska friheter och rättigheter. Azerbajdzjan betecknas ”inte fritt”, allt enligt Freedom House.

Kommande ordförandeskap i Europarådet:

Albanien 23 maj – November 2012

Andorra – November 2012 – Maj 2013

Armenien – Maj 2013 – November 2013

Österrike – November 2013 – Maj 2014

Azerbajdzjan – Maj 2014 – November 2014

Maria K Andersson
[/private_Prenumeration på Liv och Rätt]

Om Maria K Andersson

avatar
Maria Andersson är frilansskribent, författare och fil kand i kommunikationsvetenskap.