Nättidning utgiven av föreningen Människovärde

Hem / 2013 / Tema hemundervisning: ”Alla borde själva få välja utbildningsform”

Tema hemundervisning: ”Alla borde själva få välja utbildningsform”

Hemundervisning är ett svårt ämne i Sverige. Lagar och regler gör det närmast omöjligt att undervisa sina barn hemma, och många föräldrar som vill hemskola sina barn bemöts med fördomar och förutfattade meningar.

Fancy Ruff-Wagner tycker själv att den allmänna skolan är viktig, men ser helst att alla ska kunna välja utbildningsform. Själv valde hon hemundervisning för sin dotter Robyn, vilket hon inte har ångrat. (Foto: Privat)

I USA är emellertid hemundervisning, homeschooling, närmast en folkrörelse som vi tidigare berättat om här i Liv och Rätt. Och det handlar långtifrån alltid om religion eller politik. Skälen för att vilja undervisa sina barn hemma, i en trygg miljö, handlar framför allt om barnens bästa.

Utbildad lärare

Fancy Ruff-Wagner, som bor i Edgewood i New Mexico, är utbildad lärare och har arbetat i public schools, den amerikanska motsvarigheten till kommunala skolor. Hon hade aldrig ens hört talas om hemundervisning förrän hennes egen dotter Robyn var 3 år; hon råkade helt enkelt få syn på en tidning om hemundervisning på biblioteket.

Vid det laget hade Fancy Ruff-Wagner slutat sitt arbete som lärare och var mamma på heltid.

– Det verkade helt meningslöst att jag skulle tillbringa dagarna med andras barn när jag ville vara med mitt eget, säger hon och fortsätter:

– Det var så jag kom in på hemundervisningen. Och det är många människor som hemskolar just av detta skäl: de älskar sina barn och vill tillbringa så mycket tid som möjligt med dem och vara med i deras lärande och utveckling!

Politiskt och religiöst liberal

Fancy Ruff-Wagner betecknar sig som politiskt och religiöst liberal. Hon hemundervisade inte sin dotter av religiösa skäl, inte heller för att ge dottern en extra knuff framåt i den akademiska världen. Däremot är hon övertygad om att barn går igenom vissa utvecklingsstadier och att lärandet måste få ta sin tid, och ske när barnet är moget för det.

– Som liberal står jag för en fri skola, öppen för alla, och bekostad av allmänna medel. Till skillnad från många på högerkanten är jag dessutom för en allmän sjukförsäkring. Jag har lärt känna flera utbytesstudenter från Skandinavien och det har gett mig en annan syn på den roll en regering kan spela i människor liv, och hur väl använda skattepengar kan gynna sitt lands medborgare. Jag anser dock att människor ska ha valmöjligheter, och att föräldrar ska ha rätten att själva bestämma vad som är bäst för deras barn. Jag känner mig oerhört lyckligt lottad som fick den valmöjligheten, förklarar Fancy Ruff-Wagner.

Lek och samtal

Fancy Ruff-Wagner säger att hon tror att barn helt enkelt är biologiskt förprogrammerade för lärandet och hon menar att de vuxnas jobb är att tillgodose det.

– Därför tog jag beslutet att ”avskola” min dotter, säger hon. Vi använde ingen läroplan, och jag gav henne inga läxor eller särskilda uppgifter. Till en början lät jag henne leka så gott som hela dagarna. Jag begränsade hennes TV-tittande till en timme om dagen, varje vecka gick vi till biblioteket och framför allt samtalade vi. Mycket. Och om allt mellan himmel och jord.

– När Robyn var fyra år såg hon några barn som spelade fiol på en festival, och ville själv börja spela. Då hittade jag en fiollärare åt henne. Två år senare började hon spela piano och gick i en barnteatergrupp – på eget initiativ.

Kort period i privatskola

När Robyn var 12 år ville hon själv börja sjunde klass i en skola för att få nya vänner. Men Robyn tyckte att den lokala skolan var för stor, så Fancy Ruff-Wagner hittade en liten privatskola med femton elever och tre lärare.

– Hon stannade knappt i sex månader, berättar Fancy Ruff-Wagner. Hon hade toppbetyg i alla ämnen och hade inga problem med läxor eller vänner – men hon klarade inte av vare sig jargongen mellan lärare och elever eller jargongen elever emellan. Så hon återvände hem och ”avskolade” sig lite till…

Började på college vid 15

Robyn Mackenzie har genomgått universitetsutbildning och arbetar som konstnärlig ledare på ett hem för funktionshindrade vuxna. Hon är mycket nöjd med sin hemskolning och vill göra detsamma för sina egna barn. (Foto: Privat)

När Robyn var 15 år ville hon börja på college. Fancy Ruff-Wagner undersökte möjligheterna och fick veta att det gick alldeles utmärkt. Till en början läste Robyn enbart engelska, eftersom hon rent tekniskt fortfarande gick i ”gymnasiet”, men vid 16 års ålder studerade hon heltid på universitetet.

Förra året tog Robyn sin universitetsexamen från New Mexico State University med inriktning på psykologi, violinpedagogik, teater och kreativt skrivande – en examen hon själv utformat efter sin begåvning och sina intressen. Hon arbetar i dag heltid som konstnärlig ledare på ett hem för funktionshindrade vuxna och älskar sitt arbete. Vid sidan av sitt arbete gör hon egen musik i egenskap av singer/songerwriter och har redan gett ut en CD med sina egenkomponerade låtar samt jobbar extra som musiklärare. Hon skriver också på en roman.

Utvecklade sitt kreativa tänkande

Fancy Ruff-Wagner är både stolt och glad över sin dotters framgångar. Och hon sticker inte under stol med vad hon tror är orsaken till att det har gått så bra för Robyn.

– Jag är övertygad om att det beror på att hon fick vara barn under sin barndom, och att hennes kreativa tänkande utvecklats av detta. På grund av att jag kunde svara på hennes frågor och hitta lärare och miljöer som tillgodosåg hennes behov kunde hon följa sin passion och forma framtiden kring den. Ett år innan hon tog sin universitetsexamen sa hon till mig att hon, genom att själv designa sin examen, fortfarande höll på att ”avskola” sig och att hon själv tänker välja samma utbildningsform för sina egna barn.

Fancy Ruff-Wagner fortsätter:

– Robyn och jag kom verkligen varandra nära under hennes barndom och uppväxt. I och med att vi utvecklades tillsammans gled vi heller aldrig ifrån varandra när Robyn blev tonåring – det förekom inga typiska tonårsproblem i vår familj. Och jag tror att hemundervisning är mycket gynnsamt för relationer inom familjen.

Bitte Assarmo

Om Bitte Assarmo

avatar
Fri skribent med hjärtat till vänster, som brinner för rättvisa och människovärde. Bor i idyllisk femtiotalsförort söder om Stockholm men har rötterna i Bergslagens mäktiga granskogar.