Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Upp till den enskilde konsumenten att söka information om gift i kläder

Upp till den enskilde konsumenten att söka information om gift i kläder

Häromdagen skrev Liv&Rätt om Kemikalieinspektionens analys av hudnära plagg, som visar att hela 32% av de analyserade plaggen innehåller giftiga ämnen.

Kemikalieinspektionen har gjort kontroller på hudnära plagg av olika slag – underkläder, toppar, scarves och badkläder – varav flera avsedda för barn. Och analysen visar att 32% av de undersökta plaggen innehåller olika giftiga ämnen såsom azofärgämnen, vissa ftalater, nonylfenol och nonylfenoletoxilat. På hemsidan nämns dock inte vilka butiker eller plagg det rör sig om.

Liv&Rätt har talat med Camilla Westlund som är inspektör på Kemikalieinspektionen.

Varför framgår det inte på hemsidan vilka företag/butiker som sålt hudnära plagg som innehållit giftiga ämnen?

-Idag så lägger vi inte ut namn på produkt och företag på vår webbsida. Vid allvarligare risker för hälsa och/eller miljö ser vi till att produkten tas bort från marknaden och om vi misstänker brott så anmäler vi företaget till åklagare. Eftersom vi endast gör stickprovskontroller skulle publicering av företagsnamn leda till väldigt olika behandling beroende på om de råkar finnas med i vårt urval eller inte finns med.

Camilla Westlund påpekar dock att analysresultaten, och kommunikationen med de berörda företagen och andra handlingar i projektet är allmänna handlingar.

Hur ska konsumenterna få mer ingående information om vilka hudnära plagg som innehåller giftiga ämnen?

-Varor som innebär en allvarlig risk publiceras i ett system som kallas Rapex. I Rapex förs varor som uppmärksammats i Europa in, som innebär en risk för konsumenter.

-Konsumenter har efter begäran rätt att från leverantör av varan få information kostnadsfritt inom 45 dagar, om en vara innehåller ett särskilt farligt ämne, säger Camilla Westlund.

Det är alltså upp till den enskilde konsumenten att informera sig om vilka hudnära plagg som innehåller giftiga ämnen.

Camilla Westlund poängterar att det är företagens ansvar att se till att de varor som släpps ut i Sverige uppfyller lagkraven och inte utgör några allvarliga hälso- och miljörisker, något som gäller även om företaget ingår i en internationell koncern.

Hur följer ni upp analyserna och ser till att företagen följer de lagar som följs?

-Vi kontaktar alltid företagen när vi upptäcker en lagöverträdelse och de redovisar dåg hur de agerar efter att de fått informationen från oss. Vi lämnar också in en anmälan till miljöåklagaren, svarar Camilla Westlund.

Länken till Rapex-systemet finns under rubriken ”tipsa oss” på Kemikalieinspektionens hemsida.  För att få upplysningar om de hudnära plagg som innehåller olika typer av gift ska konsumenten alltså själv misstänka att något är fel, och leta sig fram på Kemikalieinspektionens hemsida.

På frågan om hur konsumenterna ska gå tillväga för att lättare få information om Kemikalieinspektionens analyser får vi inget svar. Camilla Westlund säger:

-KemI arbetar långsiktigt mot en giftfri miljö. I det arbetet handlar det ofta om att minska den totala mängden farliga ämnen i vår vardag. Varje enskild produkt för sig leder ofta inte till en allvarlig risk, men den sammanlagda mängden som vi utsätts för kan ge oacceptabla risker för människors hälsa och/eller miljön. En annan viktig uppgift för oss är att se till att de regler som finns verkligen följs, så att företag konkurrerar på lika villkor. I det aktuella projektet med kläder var syftet både att kontrollera att reglerna följs och att få bort farliga ämnen från produkter på marknaden. Om KemI konstaterar att det är en allvarlig risk så har vi har möjlighet att kräva att en farlig vara återkallas av tillverkaren.

– Detta ska dock endast ske om det verkligen är befogat, i de aktuella fallen är det inte en sådan allvarlig risk påpekar Camilla Westlund. I de fall vi konstaterat en oacceptabel risk har företagen tagit bort produkterna från marknaden och i vissa fall även frivilligt informerat sina kunder.

En lista på de företag som ingått i den senaste undersökningen av hudnära plagg finns här. Av listan framgår dock inte vilka av plaggen som innehåller giftiga ämnen.

Redaktionen

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar