Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Utbildningsfrihet eller inskränkning?

Utbildningsfrihet eller inskränkning?

Inga konfessionella inslag i skolan - men gärna indoktrinering från RFSU. (foto: privat)

Inga konfessionella inslag i skolan – men gärna indoktrinering från RFSU. (foto: privat)

Den nya skollagen förbjuder alla konfessionella inslag i skolundervisningen. Men hur ser lagen på andra aktörer i skolan? Om detta skriver Ruth Nordström i en ledare i Världen idag:

”Den avgörande frågan är: Vad är skadligt inflytande för ett barn? Är det att gå i en kristen skola? Att höra berättelsen om Jesusbarnet i krubban vid adventstid? Den nya skollagen innebär en drastisk frihetsinskränkning för kristna skolor och förbjuder konfessionella inslag i utbildning och undervisning. Men samtidigt som Skolinspektionen förbjuder svenska, traditionella psalmsånger som ”Ett litet barn” får andra aktörer, som exempelvis RFSU, obehindrad fortsätta sin indoktrinering på svenska skolor. Vem ska säkerställa att svenska barn skyddas mot alla former av sexuella kränkningar och inte uppmuntras till sexuellt riskbeteende som medför ökade fysiska eller psykologiska risker för barnen?”

Redaktionen

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar